เยาวชนเชียงใหม่ รวมพลังต่อต้านยาเสพติด

ทีมงานดีเจรายการคลื่นใสวัยทีน จัดอบรมนักสื่อสารวัยใส เพื่อป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง และแจ้งข่าวสารในรายการคลื่นใสวัยทีน


เยาวชนเชียงใหม่ รวมพลังต่อต้านยาเสพติด thaihealth


ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทีมงานรายการคลื่นใสวัยทีน โดยการสนับสนุนของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม “นักสื่อสารวัยใส เพื่อป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์และสารเสพติด” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด


นายธนภัทร แก้วนิล หนึ่งในตัวแทนนักจัดรายการคลื่นใสวัยทีนได้เปิดเผยว่า รายการคลื่นใสวัยทีน เป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาเพื่อการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด โดยออกอากาศ 3 คลื่นความถี่ คือ FM 93.25 MHz FM 98.0 MHz และ AM 639 KHz โดยที่ผ่านมาได้ออกอากาศ 1 ปีเต็มผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่  และทีนงานต้องการขยายฐานเครือข่ายในการรณรงค์ประเด็นสารเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัญหาหลักในกลุ่มเยาวชนเป็นอย่างมาก จึงมีแนวคิดในการขยายเครือข่ายนักสื่อสารและเฝ้าระวังภัยปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายหลังจากการอบรม จะมีการสื่อสารข้อมูลและข่าวกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านทางรายการคลื่นใสวัยทีน และจะมีการพัฒนารายการผ่านเสียงตามสายของโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างการรู้เท่าทันถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนนักเรียน และคนรุ่นใหม่ ตามแนวคิดของโครงการที่ว่า “เพื่อนคู่คิดคนรุ่นใหม่ ” และจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญกับเยาวชนอีกด้วย


 


 


ที่มา : ทีมงานรายการคลื่นใสวัยทีน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากคลื่นใสวัยทีน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ