เยาวชนเชียงใหม่รณรงค์คูเมืองปลอดร้านเหล้า

นักเรียน 5 โรงเรียนเมืองเชียงใหม่ออกเดินรณรงค์คูเมืองปลอดร้านเหล้าพร้อมยื่นหนังสือ ร้องทุกข์ให้นายอำเภอ-นายกเทศมนตรี ระบุหวั่นผับ บาร์รุกคืบใกล้วัด-โรงเรียนทำเยาวชนยุ่งเกี่ยวอบายมุขเพิ่ม ด้านเจ้าอาวาสวัดพันดิ้นเพื่อภาคประชาชนหวังเห็นโซนนิ่งรอบพื้นที่คูเมือง กระตุ้นผู้ว่าฯ เร่งดำเนินการ เผยเตรียมเข้าพบผู้ว่าฯ แน่เร็วๆ นี้หลังที่ผ่านมายังไม่เจอตัว

เยาวชนเชียงใหม่รณรงค์คูเมืองปลอดร้านเหล้า

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบหนังสือร้องเรียนแทน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบแก้ไขต่อไป

เมื่อเร็วๆ นี้ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เขตคูเมืองเชียงใหม่ 5 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนพุทธิโศภณ ร่วมกันเดินรณรงค์ให้เขตคูเมืองเชียงใหม่ปลอดจากร้านเหล้าเบียร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ พร้อมทั้งยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายก เทศมนตรีนครเชียงใหม่ โดยมีนายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเททศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ

เยาวชนเชียงใหม่รณรงค์คูเมืองปลอดร้านเหล้า โดยนักเรียนจากทั้ง 5 โรงเรียนได้ออกเดินรณรงค์จากโรงเรียนของตนไปตามเส้นทางต่างๆ ในเขตพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ รวม 5 เส้นทาง ก่อนจะสิ้นสุดการเดินรณรงค์ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้ร่วมกันวาดที่ตั้งของร้านเหล้าเบียร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งอยู่บนเส้นทางที่ขบวนนักเรียนได้ออกเดินรณรงค์ลงบนแผนที่ขนาดใหญ่ที่จัด ทำขึ้นสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ก่อนจะยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดจากร้านเหล้า เบียร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะให้กับนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ในฐานะประธานเครือข่ายภาคประชาชนสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์วัดและชุมชนในเขต คูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า การออกเดินรณรงค์ของนักเรียนจากทั้ง 5 โรงเรียนนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบัน สถานบันเทิงในพื้นที่คูเมืองหลายแห่งเริ่มขยายตัวเข้าใกล้โรงเรียนและสถาน ศึกษามากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ นอกเหนือจากที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่คู เมือง ทั้งจากการเปิดให้บริการเกินเวลา ปัญหามลภาวะทางเสียง ความสะอาด หรือการละเมิดกฎหมายต่างๆ อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่โบราณ และเป็นที่ตั้งของวัดวาอารามที่สำคัญและแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ

เยาวชนเชียงใหม่รณรงค์คูเมืองปลอดร้านเหล้า การออกเดินรณรงค์ในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงออกเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญและผล กระทบของปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกไปยังผู้ประกอบการว่า มีประชาชนที่ไม่พอใจและคัดค้านการเกิดขึ้นของร้านเหล้าเบียร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ นอกจากนี้การวาดภาพระบุตำแหน่งของร้านเหล้าเบียร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะลงบนแผนที่นั้นยังเป็นข้อมูลสำหรับนำเสนอให้ประชาชนทั่วไปได้เห็น ว่ามีร้านเหล้าเบียร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ จำนวนมากที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน และหลายแห่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ของวัด สถานศึกษาและสถานที่สำคัญต่างๆ

พระครูอมรธรรมทัตกล่าวต่อไปว่า ภาคประชาชนที่ทำการเคลื่อนไหวคัดค้านในเรื่องของร้านเหล้าเบียร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ มุ่งหวังที่จะให้มีการจัดโซนนิ่งในเขตพื้นที่คูเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาดัง กล่าว โดยต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาและเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ส่วนกลางโดยเร็ว รวมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สั่งการและดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง เข้มงวดและจริงจัง

เยาวชนเชียงใหม่รณรงค์คูเมืองปลอดร้านเหล้า การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เขตคูเมืองเชียงใหม่ปลอดจากร้านเหล้าเบียร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ถือเป็นความพยายามล่าสุดของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนสร้างแนวร่วมในการ อนุรักษ์วัดและชุมชนเขตคูเมืองเชียงใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องปัญหา ร้านเหล้าเบียร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบันเทิง ในพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่

หลังจากนี้มีรายงานว่า ทางภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเตรียมที่จะรวมตัวเพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในเร็วนี้ๆ เพื่อยื่นหนังสือละหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องของการจัดโซนนิ่งใน พื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ หลังจากการจัดงานประชุมและยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ที่วัดพันอ้น  

ที่มา: หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ