เยาวชนศรีสะเกษใส่ใจแผ่นดินเกิด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


เยาวชนศรีสะเกษใส่ใจแผ่นดินเกิด thaihealth


จบไปกับโครงการดีๆ ปลุกสำนึกเยาวชนพลเมืองศรีสะเกษ ปี 2 พร้อมเติบโตขึ้นเป็นพลังพลเมืองรุ่นใหม่ โดยการดำเนินงานจากศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ


สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนได้ลงมือคิดเอง ทำเอง และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น


งานมหกรรมพลังเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจแผ่นดินเกิด เยาวชนพลเมืองศรีสะเกษ ปี 2 จัดขึ้นที่ลานกิจกรรมถนนคนเดินสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ และห้องประชุมโรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยวันแรก เป็นพิธีน้อมจิตน้อมใจบูชาบอกกล่าวหลักเมืองและตั้งขบวนแห่ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวคนเมืองทั้งจังหวัดได้รับทราบการจัดงาน ก่อนเคลื่อนขบวนในรูปแบบ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ขุนหาญ อ.โนนคูณ อ.ห้วยทับทัน อ.อุทุมพร พิสัย และ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ไปตามเส้นทางถนนเทพาซอยศรีสะเกษ ร่วมบูชาขอพรอนุสาวรีย์พระแม่ศรีสะเกษ พร้อมกล่าวเชิญคนเมืองร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชนที่ลานกิจกรรมสถานนีรถไฟในช่วงเย็น


เยาวชนศรีสะเกษใส่ใจแผ่นดินเกิด thaihealth


กิจกรรมวันที่สอง นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการเรียนรู้ 16 โครงการ จากผลงานของเยาวชนศรีสะเกษ เยาวชนที่ร่วมโครงการปี 2 ต่างร่วมบอกเล่าประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ได้รับ


เริ่มจาก เต๋า นายอภิชาติ วันอุบล อายุ 17 ปี ชั้นม.5 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา กลุ่มเยาวชนตัวแทน อ.ขุนหาญ กล่าวถึง "โครงการเส้นสายลายไหมมัดหมี่มัดใจ สานสายใยกอนกวยโซดละเว" ว่า เริ่มจากมองเห็นว่าคนในชุมชนไม่ค่อยนิยมแต่งกายด้วยผ้าไหม ส่วนใหญ่แต่งกายตามแฟชั่น จึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยปีแรกทำโครงการเกี่ยวกับ "ดักแด้แตกไหม ทอรักทอไหม สานใจไหมโซดละเว" ศึกษาการทอผ้าไหมโซดละเว


เยาวชนศรีสะเกษใส่ใจแผ่นดินเกิด thaihealth


"พอทำเสร็จรู้สึกว่ายังไม่ครบองค์ประกอบ เราอยากพัฒนาต่อยอดด้วยการแกะลายผ้าไหมขึ้นมาเอง เพิ่มลวดลายให้ทันสมัยขึ้น เพื่อวางจำหน่ายผ่านเฟซบุ๊ก และช่องทาง อื่นๆ โดยลงไปศึกษากับปราชญ์ชาวบ้านเพื่อหาความรู้ในการทอผ้าไหม ทำให้ผมรู้จักผ้าไหมโซดละเวซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวกวยอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และรู้สึกมั่นใจที่จะสวมใส่ผ้าไหมโซดละเวไปที่ไหนๆ ด้วยความภาคภูมิใจที่เราเป็นลูกหลานชนชาติกวย"


ด้าน อ๊อด นายอภินันท์ สีตะวันอายุ21 ปี นักศึกษาปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตัวแทนเยาวชนการละเล่นกันตรึมพื้นบ้าน กล่าวว่า กันตรึม เป็นการละเล่นของชาวไทยเชื้อสายเขมร มีมาตั้งแต่โบราณแล้ว ตอนนี้ค่อยๆ เลือนหายไปเนื่องจากขาดผู้สานต่อ


"ผมจึงคิดจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ดนตรีดึงดูดเด็กให้ห่างไกลยาเสพติด ผมศึกษาการละเล่นนี้มานานกว่า 6 ปี รู้สึกภูมิใจมากที่เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ได้อนุรักษ์การละเล่น กันตรึมไว้ และยังดึงเด็กๆ ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ให้กับสังคม ผมได้เรียนรู้และฝึกซ้อมกับเจ้าอาวาสวัดในชุมชนและวิทยากร ท่านอื่นๆ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้เทคนิควิธีการแสดงดนตรี" อ๊อดกล่าว


เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ปีที่ 3 คลิกรายละเอียดที่ www.scbfoundation. com

Shares:
QR Code :
QR Code