เยาวชนรุกยื่นวาระปฏิรูปปราบอบายมุข

ดึงเด็กและภาคประชาชนเฝ้าระวัง

 

เยาวชนรุกยื่นวาระปฏิรูปปราบอบายมุข

            เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่รัฐสภา เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ขบวนการตาสับปะรด โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายปลอดอบายมุข จัดเสวนา “ข้อเสนอวาระการปฏิรูปประเทศไทย กระบวนการธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันและป้องปรามอบายมุข โดยเด็กและเยาวชน” ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า กลุ่มเยาวชนเป็นพลังที่สำคัญในการต่อสู้อบายมุขต่างๆ ยิ่งการเปิดประตูสู่การค้าเสรีจะทำให้สิ่งเสพติดกระจายมากขึ้น ทั้งนี้ พบว่ากลุ่มนายทุนเหล้าบุหรี่ยังพุ่งเป้าเยาวชนเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญ จะเห็นได้ว่าเวลานี้แม้แต่ในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ก็มีโฆษณาเหล้าและบุหรี่

 

            นายอรงเดช เกตุสระชัย นักเรียน ม.6 ร.ร.เวียงมอกวิทยา จ.ลำปาง ประธานเด็กเยาวชนกลุ่มดวงตาเห็นธรรม กล่าวว่า ตนได้ริเริ่มโครงการสายลับสีขาวในโรงเรียน เพื่อส่งข้อมูลให้ครูรับรู้ว่าเด็กคนไหนติดเหล้า บุหรี่ และโครงการแกนนำผู้ก่อการดีกัลยาณมิตร เป็นเสมือนเพื่อนช่วยเพื่อนในการลด ละ เลิก อบายมุข เริ่มตั้งแต่ปี 2550 จากที่มีนักเรียนติดเหล้าบุรี่ 22 คน ทำให้ปีแรกเลิกไปได้ถึง 19 คน จากนั้นก็รณรงค์กระจายลงไปถึงกลุ่มชุมชน โดยเริ่มที่พ่อแม่ผู้ปกครองก่อน ซึ่งได้ผลอย่างมาก

 

            ในการเสวนา ตัวแทนเยาวชนได้ยื่นข้อเสนอแนวทางป้องปรามอบายมุข ต่อ น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน มีเนื้อหาดังนี้ ให้จัดทำแนวทางป้องปรามอบายมุขเป็นแผนปฏิบัติการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดให้ทุกวันพระ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันสำคัญของแต่ละศาสนาเป็นวันปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด เร่งออกกฎระเบียบตาม

 

            พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งหลายฉบับยังคงติดค้างอยู่ กระจายอำนาจการปกครองดูแลเฝ้าระวังปัญหาไปยังภาคประชาชนในพื้นที่ จัดตั้งกองทุนเพื่อการควบคุมอบายมุขและควบคุมการพนันแห่งชาติ ออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการแก้ ปัญหาอบายมุขและการพนัน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

update : 27-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code