เยาวชนระดมความคิดออกแบบระบบการศึกษา

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


เยาวชนระดมความคิดออกแบบระบบการศึกษา  thaihealth


เด็กมัธยมศึกษาเหนือ ร่วมระดมสมองขอมีโอกาสออกแบบการจัดการศึกษา เพื่อร่วมหาทางออกให้กับการศึกษาไทย


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน รีสอร์ท ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน หรือ สสย. จัดกิจกรรมให้เยาวชน กว่า 50 คน ระดมความคิดออกแบบการจัดการศึกษาไทย


นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักกิจกรรมอิสระจากกรุงเทพ ฯ เปิดเผยถึงโครงการเด็กเล่าเรื่องการศึกษา ผ่านเวทีเสวนาในหัวข้อ “การศึกษาไทย ไม่ไหวแล้วโว้ยยยยยย” เป็นการระดมความคิดเห็นจากเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า 50 คน ที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อร่วมแก้ปัญหาที่พบเจอเป็นประจำในโรงเรียน และสารพัดปัญหาที่พบเจอในระบบการศึกษาของไทย เพื่อร่วมหาทางออกให้กับการจัดการระบบการศึกษาไทยว่าการศึกษาของไทยเป็นอย่างไร


ทั้งนี้ สสย. จะดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบเวทีเสวนา ไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพ ฯ เป็นลำดับต่อไป ก่อนรวบรวมข้อเสนอของแต่ละพื้นที่ เป็นรูปแบบที่เด็กต้องการในการเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเปิดเวทีเสวนา และการสรุปบทเรียนเพื่อร่างเป็นข้อเสนอของเด็กนักเรียนในแต่ละพื้นที่ เป็นพลังสังคมมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการต่อไป


นายคามิน มูลป้อ อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า อยากให้นักวิชาการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับเด็กที่เรียนไม่เก่ง ควรจัดการศึกษาที่มีทางเลือก จากความชอบไม่ชอบของนักเรียน เพราะแต่ละคนมีความถนัดและพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันไป ไม่ควรให้เรียนเหมือนกันทั้งหมด และบังคับใช้หลักสูตรในรูปแบบที่มีอย่างจำกัด


ขณะที่นางสาวปทิตตา ปีอาทิตย์ อายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นเด็กในกลุ่มกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ต้องการให้ผู้มีหน้าที่จัดหลักสูตรการศึกษา ให้ความสำคัญกับเด็กในส่วนภูมิภาคมากกว่าที่เป็นอยู่ ปัญหาสำคัญคือเรื่องของภาษาอังกฤษ ที่เด็กนักเรียนในต่างจังหวัด มีทักษะด้อยกว่าเด็กในส่วนกลาง รวมถึงคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา เช่นครูอาจารย์ ที่ส่วนหนึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสอนเท่าที่ควร

Shares:
QR Code :
QR Code