เยาวชนยื่นหนังสือ แก้ปมร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย

เครือข่ายเยาวชนฯ ร้องอธิบดีกรมควบคุมโรคแก้ปมร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ยื่น 4 ข้อ ให้เร่งแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบมหาลัยแนะควรพิจารณาการนำเอาดารา-นักกีฬามาโฆษณา

วันนี้ (2 ต.ค.) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ คหะวงศ์  ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และนักศึกษา กว่า 30 คน เข้าพบ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้า มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งยื่นข้อมูลผลสำรวจร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย และการทำผิดกฎหมายของร้านเหล้าผับบาร์ด้วย

นายคำรณ ชูเดชา กล่าวว่า เครือข่ายฯ ได้ ติดตามและเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาที่พบสะสมมาเป็นเวลานาน การละเมิดกฎหมายยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง จึงขอนำข้อมูลการกระทำผิดต่างๆ เช่นกรณีป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้ายหน้าร้านค้า ป้ายตู้ไฟ ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาและส่งเสริมการขาย และห้ามดื่มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้าม เช่น กรณีการจัดการแข่งขันฟุตบอล 4 ทีมดัง จากสหภาพยุโรป ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมา และข้อมูลล่าสุดที่เครือข่ายเยาวชนฯได้ลงพื้นที่เก็บความหนาแน่นของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา12 สถาบัน  โดยพบว่าสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลง   และหลายร้านมีการทำผิดอย่างชัดเจน เช่น การจัดโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม ขายใต้หอพัก เป็นต้น

“ยอมรับว่าการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ยังเบาบางมาก ทำให้ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกรงกลัว อีกทั้งพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎหมายอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เครือข่ายฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคจะนำปัญหาเหล่านี้ไปแก้ไข ออกเป็นมาตรการมาควบคุมเสียที เพราะเราไม่ต้องการให้ร้านเหล่านี้เพิ่มจำนวนมามอมเมาเยาวชน เกิดนักดื่มหน้าใหม่  สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ประกอบการและบริษัทน้ำเมาแต่ผลกระทบเต็มๆ ตกอยู่กับเยาวชน ครอบครัวและสังคม” นายคำรณ กล่าว

ด้านนายธีรภัทร์  คหะวงศ์ กล่าวว่า ทางเครือข่ายเยาวชนฯ ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงสาธารณสุข จะเร่งเดินหน้าปกป้องลูกหลานไทยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เครือข่ายจึงมีจุดยืนและข้อเรียกร้องดังนี้ 1.ขอทราบความคืบหน้าในการออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นข้อเสนอของเครือข่ายเยาวชนฯมานานกว่า 5 ปีแล้ว  รวมถึงขอให้เร่งออกมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตร  รอบมหาวิทยาลัย กำหนดให้ร้านเดิมสามารถขายได้เพียง 5 ปี  และช่วงเวลาดังกล่าวห้ามมีการออกใบอนุญาตให้กับผู้ขายรายใหม่ เพื่อไม่ให้ร้านใหม่เพิ่มขึ้น

นายธีรภัทร์ กล่าวว่า ข้อ 2.ขอให้มีการลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้า  ผับบาร์  รอบมหาวิทยาลัย เพื่อบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจังและไม่ให้มีการละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เนื่องจากพบว่าการโฆษณาในป้ายบิลบอร์ดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายยังมีให้เห็นเป็นจำนวนมาก ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ยังไม่จริงจังหรืออาจมีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 3.ขอให้พิจารณาออกมาตรการห้ามบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ศิลปิน ดารา  นักกีฬา  โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการใช้ภาพปรากฏในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ และ4.ขอให้ติดตามการใช้ สปอตมาร์เก็ตติ้งและมิวสิคมาร์เก็ตติ้งของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายในหลายมาตรา

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ในวันที่ 3 ตุลาคม จะมีการประชุมของคณะอนุกรรมการการพิจารณาส่วนกฎหมายต่างๆ ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งจะพิจารณาปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา โดยจะนำข้อเสนอของทางเครือข่ายเยาวชนครั้งนี้เข้าพิจารณาด้วย หากได้ข้อสรุปอย่างไรก็จะมีการนำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานต่อไป ซึ่งน่าจะมีการประชุมภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อเสนอเรื่องมีร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 300 เมตรนั้น เดิมเคยตีกรอบห้ามรอบสถานศึกษาทั้งมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย แต่ครั้งนี้ได้ปรับปรุงเหลือเพียงรอบมหาวิทยาลัยและรัศมีโดยรอบการตั้งร้านค้ารอบสถานศึกษาเดิมอยู่ที่ 500 เมตร เหลือเพียง 300 เมตร โดยจะยกเว้นโรงแรมที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นเรื่องสุดวิสัยและยังเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ส่วนกรณีร้านเก่าที่มีอยู่เดิมจะอนุญาตให้ 3 ปี ทั้งนี้ ทั้งหมดยังไม่สิ้นสุดต้องรอการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ และเสนอคณะกรรมการควบคุมอีกครั้ง

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ยินดีจะรับหนังสือดังกล่าวไปพิจารณา เนื่องจากเรื่องการลดปัญหานักดื่มหน้าใหม่ เป็นสิ่งที่ควรดำเนินการ

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

Shares:
QR Code :
QR Code