เยาวชนผู้มีเชื้อเอชไอวี นักศึกษาดนตรี และศิลปะสร้างสุข เพลง Naga Splash by กลุ่มสรรพเสียง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ