เยาวชนนครนายกรณรงค์งดเหล้า งานเดิน-วิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชล

เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าภาคตะวันออก ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.นครนายก ได้รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และเผยแพร่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในงาน เดิน-วิ่ง เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน ครั้งที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก

เยาวชนนครนายกรณรงค์งดเหล้า งานเดิน-วิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชล

โดยจังหวัดนครนายก ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน” ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ชิงถ้วยพระราชทานเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งมีประชาชนจากหลายๆจังหวัดมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

เยาวชนนครนายกรณรงค์งดเหล้า งานเดิน-วิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชล เยาวชนนครนายกรณรงค์งดเหล้า งานเดิน-วิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชล

ทั้งนี้ ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ได้นำน้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ มาบริการให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน เดิน-วิ่ง เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน ครั้งที่ 6 ในครั้งนี้อย่างทั่วถึง รวมทั้งแจกเอกสารรณรงค์งดเหล้าให้กับผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานให้ความสนใจกับกิจกรรมที่เราไปทำเป็นจำนวนมาก และได้รับคำชมเชยจากผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน
  

เรื่อง: นายธวัชชัย  อินเทพ
ที่มา: เยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด

 

Shares:
QR Code :
QR Code