เยาวชนจิตอาสาช่วยน้อง “อ่าน-เขียน” คล่อง

Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง จิตอาสาช่วยน้อง "อ่าน-เขียน" คล่อง


เยาวชนจิตอาสาช่วยน้อง


แฟ้มภาพ


การอ่านเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาของผู้คนและสังคม  เป็นรากฐานที่ดีของชีวิต  การอ่านพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศดังนั้นการที่ประเทศใดยังมีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาในทุกด้านของประเทศ


จากผลสำรวจปัญหาเด็กประถมศึกษาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ล่าสุด ปี 2558 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่านักเรียนชั้น ป.1 ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่11% ชั้น ป.2 พบราว 8%  และชั้น ป.3 ยังพบเหลืออยู่อีกราว 5% ขณะที่การเรียนการสอนยังพบเด็กเรียนช้าเพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้รัฐบาลประกาศให้ปี 2558 ประเทศไทยต้องปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพยายามร่วมกันแก้ไขปัญหานี้


หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ อ่านออก เขียนได้ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสพฐ.ดำเนิน "โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง"โดยสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นอาสาสมัครเข้าไปสอนน้องประถมอ่านเขียนหนังสือ


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. อธิบายถึงโครงการ Gen Aพลังอ่านเปลี่ยนเมืองว่า โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่ได้ได้จริงแน่นอน เพราะจากการดำเนินโครงการศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุขสวด2556 – 2558 พบว่า กลยุทธ์พี่สอนน้อง หรือเพื่อนสอนเพื่อนอ่านเขียน สามารถช่วยแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ได้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอีกด้วย โครงการ Gen A นี้ ก็จะเป็นการสนับสนุนพลังของนักศึกษาทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในลักษณะ พี่ชวนน้องอ่าน เขียน สร้างสุข ซึ่งจะเป็นการช่วยนักเรียนที่ประสบปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้มีพัฒนาการการอ่าน เขียนที่ดีขึ้น โดยตั้งเป้าดำเนินโครงการนี้ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยใน3 ปี สามารถช่วยเหลือนักเรียนในระบบการศึกษาที่ประสบปัญหาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 50,000 คนเยาวชนจิตอาสาช่วยน้อง


เช่นเดียวกับนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่ามีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา ชี้ชัดว่าคู่หูนักอ่านที่มีชั่วโมงการอ่านร่วมกันเพียง5 ชั่วโมง ก็ยังได้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับการฝึกการอ่านนานถึง 1 ปี 6 เดือน ในการเรียนปกติ นอกจากนี้ การใช้แนวทางอ่านสร้างสุข ทำให้เกิดชุมชนปฏิบัติการที่ทำให้เรื่องดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย นอกเหนือไปจากทำให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ เช่น ผลคะแนนโอเน็ตเอเน็ตสูงกว่ามาตรฐานของประเทศ เกิดสัมพันธภาพที่ดีทั้งในโรงเรียนและชุมชน ยังช่วยลดการทะเลาะวิวาทบาดหมางในกลุ่มนักเรียนน้อยลงอีกด้วย


ขณะที่ นางศกุนตลา สุขสมัยรอง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มองว่า โครงการนี้มีประโยชน์ต่อเด็กๆ แน่นอน เพราะการลงชวนน้องอ่านเขียน รูปแบบก็จะต่างจากการเรียนการสอนทั่วไป ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกันจากในห้องเรียนก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนและเสริมจากการเรียนการสอนที่มีอยู่ เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาอ่านเขียนไม่ได้ได้


นางศกุนตลา เล่าถึงขั้นตอนก่อนที่พี่จะสอนน้องอ่านว่า ก่อนที่พี่ๆนักศึกษาจะเข้ามาสอนน้องอ่านเขียน ตัวเขาเองจะต้องได้รับการคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งว่ามีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องเพราะหากพี่ๆ ใช้ภาษาผิดก็จะถ่ายทอดสิ่งที่ผิดไปให้น้องๆ ด้วย นอกจากนี้ ที่อยากฝากให้นิสิตนักศึกษาคิดก็คือ การมีจิตอาสาเป็นเรื่องที่ดี แต่อยากให้ดำเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จริงๆ นั่นก็คือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล เพราะมีครูจำนวนน้อย และไม่ได้เป็นครูภาษาไทยโดยเฉพาะ ขณะที่เด็กนักเรียนบางส่วนเป็นชาวเขา ไม่ได้มีการใช้ภาษาไทยเมื่อเวลาอยู่ที่บ้าน ก็จะมีปัญหามากกว่าเด็กในเมืองที่ครูมีความพร้อม หากไปทำกิจกรรมในส่วนของตัวเมืองก็จะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร


ด้านน.ส.ตวงขวัญ ลือเมืองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Gen Aเปิดใจว่า การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามใช้ภาษาให้ถูกต้อง แต่ยอมรับว่ายังมีบ้างที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นการใช้ภาษาที่ผิด ซึ่งก่อนที่จะลงไปสอนน้องก็ต้องทำให้การใช้ภาษาตัวเองถูกต้องก่อน ก็ได้มีการประสานไปยังสถาบันที่เชี่ยวชาญการสอนภาษาภายนอกให้เข้ามาช่วยให้ความรู้กับพวกเราก่อนซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้พัฒนาความรู้และทักษะภาษาของตัวเองไปด้วย โดยเฉพาะการออกเสียงคำควบกล้ำ ตรงนี้มีความสำคัญเรื่อง ร ล ว ซึ่งตัวเราเองต้องออกเสียงให้ชัดก่อนจึงจะไปสอนน้องๆ ได้


โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมืองจึงไม่ใช่แค่โครงการที่ต้องอาศัยจิตอาสาเพียงอย่างเดียวเหมือนโครงการทั่วไป แต่ยังต้องการจิตอาสาที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพื่อถ่ายทอดการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่เด็กและเยาวชนไทยรุ่นต่อไปด้วย


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ