เยาวชนงดเหล้าปากน้ำร่วมรณรงค์งดเหล้างานแห่เจ้าพ่อทัพ

กลุ่มเยาวชนต้นกล้าปราการ เยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานประเพณีสืบสานชนเชื้อสายไทย-จีน ในการแห่ขบวนเจ้าพ่อทัพ พร้อมประชุมภาคีวางแผนการจัดงานครบรอบพ.ร.บ.งดเหล้าปี 4

เยาวชนงดเหล้าปากน้ำร่วมรณรงค์งดเหล้างานแห่เจ้าพ่อทัพ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 กลุ่มเยาวชนต้นกล้าปราการ เข้าร่วมงานประเพณีสืบสานชนเชื้อสายไทย-จีน ในการแห่ขบวนเจ้าพ่อทัพ ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมายาวนานของประชาชนชาวสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียง

เยาวชนงดเหล้าปากน้ำร่วมรณรงค์งดเหล้างานแห่เจ้าพ่อทัพ เยาวชนงดเหล้าปากน้ำร่วมรณรงค์งดเหล้างานแห่เจ้าพ่อทัพ

ต่อจากนั้น ในจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านสำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คณะทำงานเครือข่ายประชาคมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมประจำเดือนเพื่อหารือแผนการทำงานในปี2555 โดยมีวาระการประชุมวางแผนการจัดงานครบครบ พ.ร.บ. 4 ปี การจัดอบรมเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าปราการจังหวัดสมุทรปราการ และร่างแผนการทำงานปี 55 ที่ต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในการทำงานของเครือข่ายประชาคมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบ ในการประชุมครั้งนี้ผู้ประสานงานภาคได้เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานด้วย

ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ

Shares:
QR Code :
QR Code