เมื่อ ‘ตา’ ส่งสัญญาณเตือน

ที่มา : SOOK Magazine No. 68


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เมื่อ ‘ตา’ ส่งสัญญาณเตือน thaihealth


นอกจากดวงตาจะเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้ว ยังสามารถบ่งบอกถึงอาการผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกายได้อีกด้วย


1. ตาเหลือง อาจเกิดจากโรคตับอักเสบหรือดีซ่าน อาการตาเหลืองเกิดจากการรวมตัวกันของสารบิลิรูบิน (Bilirubin) สารสีเหลืองที่มีอยู่ในน้ำดี ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตับ ผู้ป่วยจะมีสารบิลิรูบินในกระแสเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งทำให้เยื่อตาเป็นสีเหลือง อาการตาเหลืองนี้ส่อโรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง


2. มีก้อนไขมันสีเหลืองหรือขาวบนเปลือกตา โดยไม่มีอาการเจ็บ อาจเกิดจากไขมันในเลือดสูงมากจนตับไม่สามารถกำจัดออกไปได้ โดยมากสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม ถ้ามีก้อนดังกล่าวควรตรวจวัดระดับไขมันในเลือด


3. ตาแดง บริเวณเยื่อบุตาขาวมีเส้นเลือดเล็ก ๆ อยู่มาก เมื่อเส้นเลือดเหล่านี้แตก ตาจะแดงก่ำ แต่ถ้ามีอาการตาแดงโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจเป็นสัญญาณของการมีภาวะความดันโลหิตสูง หรือเกิดจากความผิดปกติของเกล็ดเลือด


4. ตาดำมีสีขาวขุ่น มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจก สาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพของเลนส์แก้วตา ทำให้เลนส์ตาซึ่งปกติแล้วจะมีลักษณะโปร่งใส่เหมือนกระจก การกลายเป็นสีขาวขุ่น ส่งผลให้แสงผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลง ทำให้เกิดอาการตาฟางหรือมืดมัว มองเห็นภาพไม่ชัด มักเกิดกับผู้ที่มีอายุ 55-60 ปีขึ้นไป


5. ภาวะม่านตาอักเสบ มักมีอาการตาแดงโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับขอบกระจกตาดำ มักไม่มีขี้ตา แต่อาจมีน้ำตาไหลได้ ตามัวลง แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการอักเสบและภาวะแทรกซ้อน สู้แสงไม่ได้ ปวดตา เห็นจุดลอยไปมา ส่วนภาวะม่านตาอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคทางกายอื่น ๆ ก็จะมีอาการของโรคนั้น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปวดหลังจากโรคของกระดูกและข้อ


อย่าลืมถนอมดวงตาด้วยการพักสายตาบ่อย ๆ เมื่อใช้งานจากการมองจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน สวมแว่นกันแดดเสมอเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงแดดจัด หากสวมคอนแทคเลนส์ควรรักษาความสะอาดและ ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ไม่ขยี้ตาบ่อย ๆ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตารีบปรึกษาจักษุแพทย์

Shares:
QR Code :
QR Code