เมื่อจะช่วยปฐมพยาบาลควรทำอย่างไร

ที่มา : คู่มือการปฐมพยาบาล โดย สสส.


เมื่อจะช่วยปฐมพยาบาลควรทำอย่างไร thaihealth


แฟ้มภาพ


การปฐมพยาบาลผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือควรต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาล  เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ทำให้ตนเองได้รับการบาดเจ็บด้วย หรือ ทำให้ผู้ต้องการช่วยเหลือบาดเจ็บมากไปกว่าเดิม


เมื่อจะช่วยปฐมพยาบาลควรทำอย่างไร


1.ตั้งสติ  ประเมินสาเหตุและอาการบาดเจ็บของผู้ต้องการความช่วยเหลือ


2.ประเมินความปลอดภัย  ของสถานที่เกิดเหตุ ว่า ปลอดภัยกับตัวเองและผู้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เช่น อยู่ในห้องน้ำ ข้างกองไฟ หรือข้างถนน


3.ประเมินว่าสามารถช่วยเหลือ หรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้หรือไม่ ซึ่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บมากขึ้นหากทำไม่ถูกวิธี


หากไม่สามารถช่วยเหลือได้  ควรแจ้งขอความช่วยเหลือทันที เช่น 1669

Shares:
QR Code :
QR Code