เมืองแพร่ประกาศ งานฤดูหนาวปีนี้ห้ามขายเหล้า

เมืองแพร่ประกาศ งานฤดูหนาวปีนี้ห้ามขายเหล้า

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประกาศให้งานฤดูหนาวไทยล้านนา หรืองานกาชาดแพร่ เป็นงานปลอดเหล้า ห้ามจำหน่ายเหล้าโดยเด็ดขาด เตรียมปิดถนน 4 สาย จัดงานส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรม ส่งเสริมบทบาทเยาวชน และสินค้าชุมชน
       
            เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 54 ที่ผ่านมา นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้แถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาว กาชาดไทยล้านนา จังหวัดแพร่ ที่ห้องจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีโดยมี นางสุมาลี ศิรินันท์พร นายกเหล่ากาชาดแพร่, นายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการหอการค้าไทย (อดีตประธานหอการค้าแพร่), นายเอกชัย อภิวัตติกร ประธานเครือข่ายโอทอป และนายสุวิทย์ สมบัติ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย
       
            ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ประกาศให้งานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ในปีนี้ ที่จะจัดระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม เป็นเทศกาลงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ให้มีแหล่งส่งเสริมการพนันภายในงาน เน้นไปที่การส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสินค้าชุมชน พร้อมทั้งการออกร้านแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นปีแรกที่จังหวัดแพร่สามารถเปลี่ยนแปลงงานฤดูหนาว ให้หันมาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากกว่าอบายมุข
       
            สิ่งที่ยังคงไว้ คือ การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจรวม 17 หน่วยงาน การแสดงกิจกรรมสร้างสรรค์จากเยาวชน การประกวดแม่บ้านเวียงโกศัย ประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน เดินแบบการกุศล ออกร้านกาชาด และสลากสมนาคุณ ประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตผลทางการเกษตร จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และเป็นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติไปพร้อมๆ กัน
       
            นายชวน กล่าวต่อว่า ในปีนี้จังหวัดไม่จ้างผู้รับเหมาจัดงาน และไม่เก็บค่าผ่านประตู โดยจังหวัดลงทุนร่วมกับภาคเอกชนคือ หอการค้า ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเหล่ากาชาดแพร่ ดังนั้น สิ่งที่จังหวัดจะกำไรคือการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมากกว่าเม็ดเงิน
       
            การประกาศว่าเป็นงานปลอดเหล้า มีกระแสต่อต้านบ้าง แต่เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้ใช้มาตรการตึงตัวเพียงแต่ไม่ให้มีการจำหน่ายสุราในงานเท่านั้นซึ่งเป็นปีแรกที่แพร่ทำได้ และเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการพัฒนาต่อในทางที่ดีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ

 

update : 07-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code