เมืองเบตง ปรับตัวรับชีวิตวิถีใหม่ New Normal

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์


เมืองเบตง ปรับตัวรับชีวิตวิถีใหม่ New Normal thaihealth


แฟ้มภาพ


เมืองเบตง จ.ยะลา ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ พร้อมปรับตัวรับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโควิด-19กลับมาระบาดซ้ำ


ที่ตลาดนัดหน้าดับเพลิงเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา และย่านการค้า เริ่มมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของกันคึกคัก  หลังมีมาตรการคลายล็อก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นชีวิตวิถีใหม่ New Normal ของคนไทย กว่า 93 เปอร์เซ็นต์ จะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และหลังจากมีการผ่อนคลายระยะ 3 ทำให้ร้านค้ากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือ โดยจะมีการคัดกรองลูกค้าที่เข้ามาในร้าน ส่วนตัวสินค้าจะมีการฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ รวมทั้งสังเกตเฝ้าระวังบุคคลที่มีอาการ เพื่อป้องกันโควิด-19 กลับมาระบาดซ้ำ


นายสุไลมาน สันบูกา ผู้ประกอบการร้านค้า กล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ทางรัฐควรคงมาตรการเดิมและสิ่งที่ต้องทำในยุค New Normal ในวันนี้ ก็คือทำอย่างไรก็ได้ที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อลดผลกระทบอื่นๆ ที่จะตามมาเป็นลูกโซ่ที่ผ่านมามีคนเป็นร้อยถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 คนที่ยังไม่ติดก็จะระวังตัว มีการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้ถูกต้อง ไม่เอามือไปสัมผัสบริเวณใบหน้ามีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและจะเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของเราไปอีกนาน หรืออาจเป็นพฤติกรรมที่ต้องทำตลอดไป เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ไม่เฉพาะโควิด-19


อย่างไรก็ตามมาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทาง ควรนำมาปรับใช้ในระยะยาว แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายลง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพร้านอาหารริมทาง ให้ดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนสอดรับกับ New Normal ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า เพื่อการบริโภคที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รถเข็นขายอาหารริมทาง เป็นทางเลือกที่สำคัญในการควบคุมสุขลักษณะ ตลอดจนควบคุมกระบวนการกำจัดของเสีย ที่ได้จากกระบวนการปรุงอาหารในร้าน อีกทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และทัศนียภาพบริเวณร้านอาหารอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code