เมืองลำปางสุดเจ๋งแสดงพลังงดเหล้า

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เมืองลำปางสุดเจ๋งแสดงพลังงดเหล้า thaihealth


จ.ลำปาง จัดงานมหกรรมสานพลังลดอบายมุข สร้างสรรค์ความสุขให้สังคมลำปาง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดงาน "มหกรรมเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง สานพลังลดอบายมุข สร้างสรรค์ความสุขให้สังคมลำปาง" ร่วมกันเปิดพื้นที่ทำกิจกรรมและออกบูธเผยแพร่องค์ความรู้สะท้อนปัญหาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่บริเวณอาคารหอประชุมพิบูลพล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 


โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน และมีตัวแทนหน่วยงานจากองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมจากทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และหน่วยงานสถานศึกษาหลักทั้ง 9 สถาบันในเขตพื้นที่ พร้อมร่วมทำกิจกรรมรณรงค์หยุดดื่มเหล้า


ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดแสดงละครเวทีสะท้อนปัญหาสังคมอันเป็นผลกระทบมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องโทษและพิษภัยของแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกายในเรื่องปัญหาสุขภาพ ด้านปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความแตกแยก และด้านปัญหาสังคม ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ และอาชญากรรม เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code