เมืองกาญจน์นำร่องคุ้มภัย”เยาวชน”

เมืองกาญจน์นำร่องคุ้มภัย


ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดทำโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม


นางยุคิน เทพหนู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ภายหลังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นศาลนำร่องในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 7 จัดทำโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่าย และกระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวทั้งระดับชาติและภูมิภาค เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านจิตสังคม


การจัดประชุมคณะกรรมการยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร่วม ที่โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ของโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร่วมต่อไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code