เมารถ เมาเรือ ทำอย่างไร

ที่มา : SOOK Magazine No.63


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เมารถ เมาเรือ ทำอย่างไร thaihealth


เพราะอาการเมารถ เมาเรือ หรือแม้กระทั่งเมาเครื่องบินไม่ใช่เรื่องน่าสนุก และใครก็ตามที่ต้องเผชิญกับอาการแบบนี้ก็รู้สึกเพลียจนทำให้การเดินทางกร่อยได้


อาการหลักของการเมารถ เมาเรือ คือ คลื่นไส้และอาเจียน สาเหตุเพราะ


1. การเคลื่อนไหวแบบตัวอยู่กับที่แต่สิ่งแวดล้อมมีการเคลื่อนที่ เช่น การนั่งรถ การโดยสารเครื่องบิน


2. การดูภาพเคลื่อนไหวที่ใกล้ลูกตา เช่น ดูภาพยนตร์ที่จออยู่ใกล้ลูกตามาก


3. ความเร็วสูงของการเคลื่อนที่ของสิ่งแวดล้อม เช่น ขับรถเร็วมาก


4. การถ่ายเทอากาศไม่ดี มีกลิ่นไม่ดี รวมถึงกลิ่นควันต่าง ๆ เช่น ควันเครื่องยนต์ ควันบุหรี่


5. การนั่งในตำแหน่งด้านหลังของพาหนะ โดยเฉพาะตำแหน่งที่มองไม่เห็นภาพภายนอก


การป้องกันเมารถเมาเรือ ทำได้โดยเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังที่ได้กล่าวข้างต้นรวมทั้งป้องกันและดูแลตนเอง ดังนี้


1. พักผ่อนให้เพียงพอทั้งก่อนและระหว่างเดินทาง


2. ไม่ปล่อยให้ร่างกายอยู่ในภาวะขาดน้ำ


3. ไม่อดอาหาร


4. ไม่กินอาหารหนัก อาหารไขมันสูง ควรกินอาหารที่ย่อยง่าย และอาหารรสไม่จัด


5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


6. ไม่สูบบุหรี่


7. ใส่เสื้อผ้าหลวมสบาย ไม่รัดแน่น


8. เปลี่ยนที่นั่งในพาหนะมานั่งด้านหน้าที่มองเห็นภาพข้างทางได้ นั่งในตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทได้ดีไม่อบอ้าว ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีควันบุหรี่


9. นั่งหน้าตรง ตัวตรง มองตรง


10. หายใจเข้าออกลึก ๆ ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ไม่กลัว ไม่เครียด


11. ไม่อ่านหนังสือ เล่นเกม ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือดูทีวีขณะอยู่ในพาหนะ


12. เตรียมถุงสำหรับใส่อาเจียนให้พร้อม


13. กินยาแก้เมารถเมาเรือล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code