เมล็ดพันธุ์ที่ชื่อการมีส่วนร่วม

ที่มา : เพจสุขภาวะชุมชน


เมล็ดพันธุ์ที่ชื่อการมีส่วนร่วม  thaihealth


ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เป็นชุมชนชนบทโดยแท้ ประชาชนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม แทบทุกบ้านมีนามีไร่ เบี่ยงไปทำอาชีพอื่นนั้นน้อยนัก ที่นี่เคยเป็นตำบลที่ยากจน การนั่งรอภาครัฐเข้าช่วยอย่างเดียวคงไม่ทันการ


การลงมือทำ สร้างโอกาส สร้างคุณภาพชีวิตขึ้นมาเองเป็นสิ่งที่คนที่นี่ร่วมด้วยช่วยกัน สิ่งเหล่านี้นอกเหนือจากเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของปากท้อง ยังเป็นรากฐานของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้


การมีส่วนร่วมนี้เองที่เป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ หยั่งรากอยู่ในสำนึกของประชากรศรีณรงค์ ผ่านวันเวลาที่พาซึ่งแดดฝน เคี่ยวกรำมาอย่างเข้มข้น ทุกก้าวย่างของ ต.ศรีณรงค์ จึงมีรอยทางให้เก็บเกี่ยวเรียนรู้ ตลอดจนเสริมก่อต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสืบไป


คนที่นี่รู้ดีถึงความลำบาก เช่นเดียวกับที่รู้รสชาติของความสำเร็จ โอกาสที่พวกเขาสร้างขึ้นร่วมกัน ตลอดจนก้าวเดินทีละก้าวอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นเครื่องการันตีอนาคตของชุมชน ตราบใดที่ชุมชนไม่นิ่งนอนอยู่เฉย ร่วมด้วยช่วยกันทำ ร่วมด้วยช่วยกันรับผลประโยชน์ ชุมชนแห่งนี้จะกลายเป็นชุมชนแห่งความยั่งยืน น่าอยู่น่าอาศัย


สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเมล็ดพันธุ์ที่ชื่อการมีส่วนร่วม

Shares:
QR Code :
QR Code