เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue ครั้งที่25

      ธนาคารจิตอาสาชวนเพื่อนๆ มาฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ฝึกการรับฟังอย่างลึกซึ้ง  และแลกเปลี่ยนเรื่องราว แบ่งปันประสบการณ์ในชีวิต  ฝึกฝนทักษะการฟัง เพื่อการเข้าใจตนเองและคนรอบข้างสื่อสารด้วยความกรุณา ในชีวิตประจำวันและในงานอาสา


/data/content/25261/cms/e_dgjnqtvyz268.png


      ธนาคารจิตอาสา ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ "เพื่อนอาสา ครั้งที่ 25 (Volunteer Dialogue #25)”  โดยมีวิทยากรในครั้งนี้คือ  อ.น้อง (ธนัญธร เปรมใจชื่น)  


       โดยจะในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ชั้น 2 ซ. (ซ.ศาลาแดง 2 ฝั่งสีลมคอมเพลกซ์) ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ : http://JitArsaBank.com/event/view/916 หรือ สนใจสอบถามเพิ่มเติม :  [email protected]


 


 


      ที่มา: ธนาคารจิตอาสา

Shares:
QR Code :
QR Code