เพื่อนอาสา สุนทรียสนทนา ครั้งที่ 23

        ชวนเพื่อนๆมามอบของขวัญแห่งการรับฟังในกิจกรรม “สุนทรียสนทนา” (Dialogue) ณ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ชั้น 2 ซ.ศาลาแดง 2 เวลา : 09:00 น. – 12:00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2557


/data/content/24420/cms/e_bijklqrt4569.jpg


       กิจกรรมนี้จัดโดยธนาคารจิตอาสา ที่มีความตั้งใจชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวชีวิตซึ่งกันและกัน เพื่อให้เราทำความเข้าใจต่อตัวเอง และผู้คนรอบข้าง โดยการเล่าเรื่อง และการรับฟัง


       กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2557บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ชั้น 2 ซ.ศาลาแดง 2 เวลา : 09:00 น. – 12:00 น. จิตอาสาสามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ  


       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jitarsabank.com/event/view/818


 


   


       ที่มา : เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา

Shares:
QR Code :
QR Code