เพศสัมพันธ์ โปรดใส่ถุงยาง

ที่มา : นิตยสารหมอชาวบ้าน โดย นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์


เพศสัมพันธ์ โปรดใส่ถุงยาง thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมทางเพศ ที่ขาดความรู้ความเข้าใจป้องกันตัวเอง โดยเฉพาะการละเลยไม่สวมถุงยางอนามัย อย่างไรก็ตามมีวิธีป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากโรค ดังนี้ 


> ซื่อสัตย์ต่อคนรัก ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส


> มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย คือมีคู่นอนคนเดียว


> ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคู่นอนประจำ หรือที่พบกันใหม่


> ดีที่สุดก็คือการไม่มีเซ็กส์ หรือ no sex is safe sex นั่นเอง


การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ  รวมไปถึงการตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อม ดังนั้น เราควรรู้จักป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ