เพชรบุรี ดีจัง ปีที่ 8 ‘พื้นที่เรียนรู้สาธารณะของทุกคน’

ที่มา : แฟนเพจเพชรบุรี ดีจัง


ภาพประกอบจากแฟนเพจเพชรบุรี ดีจัง


เพชรบุรี ดีจัง ปีที่ 8 'พื้นที่เรียนรู้สาธารณะของทุกคน' thaihealth


เพชรบุรี ดีจัง ปีที่ 8 “พื้นที่เรียนรู้สาธารณะของทุกคน”


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง ได้มาร่วมพบปะหารือกันอีกครั้ง คราวนี้ ได้รายละเอียดของกิจกรรมปีที่ 8 ชัดเจนขึ้น จะชวนเด็ก ๆ พัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้สาธารณะสำหรับทุก ๆ คน และกิจกรรมหลัก ๆ ที่จะทำก็คือ แต่ละกลุ่มจะร่วมกับภูมิปัญญาในชุมชนเปิดคอร์สอนฟรีในเรื่องที่ตนเองมีความรู้และมีความถนัดแก่ผู้สนใจทั่วไป แถมเพิ่มความสนุกสนานด้วยการพาท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนด้วย


สำหรับกิจกรรมเปิดคอร์สสอนฟรีนั้น ก็มีตั้งแต่ ปูนปั้น ทอผ้า ทำตาล ทำนาเกลือ ภาษาไทยทรงดำ มัดย้อม ปั้นดินเผา ขนมหวาน รวมถึงด้านการแสดงด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดและกำหนดการมานำเสนอกันต่อไป


นอกจากนี้ก็จะร่วมกับชุมชนจัดงานพื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ในชุมชนขึ้น 10 งานในพื้นที่ของเครือข่าย เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป และในเดือนมีนาคมก็จะร่วมกันจัดมหกรรมขึ้นกลางใจเมืองอีกด้วย


เครือข่าย “เพชรบุรี ดีจัง” เป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนใน 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ที่ร่วมกันเรียนรู้ชุมชนของตนเองแล้วนำความรู้ที่ได้รับมาออกแบบจัดกิจกรรมสื่อสารสู่สาธารณะ ซึ่งปีนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 8 แล้ว สามารถเปิดพื้นที่เรียนรู้จากผู้รู้และจากภูมิปัญญาในชุมชนข้นมากมาย พัฒนาพื้นที่ในชุมชนเป็นเส้นทางเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมได้ในหลายชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code