เฝ้าระวัง “ไข้หวัดใหญ่ H1N1” ระบาด

เฝ้าระวัง “ไข้หวัดใหญ่ H1N1” ระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 เพิ่มขึ้น ปี2558 พบกว่า 60,000 ราย


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  แต่ละปีพบผู้ป่วยประมาณ40,000-120,000 คน เสียชีวิตประมาณ 200 กว่าคน โดยมีการระบาดปีละ 2 ระลอก คือต้นปีและกลางปีข้อมูลองค์การอนามัยโลก เมื่อพฤศจิกายน 2558 รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในทวีปเอเชียส่วนใหญ่แนวโน้มลดลง มีบางประเทศที่มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ได้แก่การ์ตาร์ บาห์เรน อินเดีย ลาวและไทย  ขณะที่ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2558  ประเทศไทยพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (H1N1)หรือไข้หวัดใหญ่ 2009  จำนวน 67,361 คนเสียชีวิต 27 ราย ยังไม่พบการระบาดรุนแรง


นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปีจึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนที่จะเข้าถึงฤดูกาลระบาดเพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคมีประสิทธิภาพถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปลัดกระทรวงต่างๆและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการดังนี้ 1.เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หากพบการระบาดต้องรีบดูแลผู้ป่วยทันที 2.ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เฝ้าระวังโรคในชุมชน 3.ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 4.เผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเน้นการให้ยาโอเซลทาร์มิเวียร์(Oseltamivir)ในผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและกลุ่มเสี่ยง


ด้านนพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ประชาชนทั่วไปป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้แม้ไม่ได้รับวัคซีน โดยยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย ไม่อยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานาน หากสงสัยป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ มีไข้สูง ไอและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์ 2.เด็กเล็ก3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4.ผู้สูงอายุ ควรพบแพทย์ทันที ส่วนผู้ป่วยทั่วไปควรหยุดงานหยุดเรียน อยู่บ้าน ถ้าต้องไปสถานที่สาธารณะหรือขึ้นรถโดยสารควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น


 


ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ