เฝ้าระวังไข้หวัดนก ตลอดฤดูหนาว

กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวัง “ไข้หวัดนก” ตลอดหน้าหนาวนี้ พร้อมเตือนประชาชน หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยตายผิดปกติ


เฝ้าระวังไข้หวัดนกตลอดฤดูหนาวนี้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุปัจจุบันยังพบการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยพบเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อมายังคนได้ สำหรับประเทศไทยมีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดไข้หวัดนก ทั้งจากสภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งมีรายงานผู้ป่วยทั้งในสัตว์ปีกและคนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการเสนอข่าวต่างประเทศสั่งเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่สนามบินและด่านตรวจตามพรมแดน หลังพบผู้เสียชีวิตเพราะไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 6 จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด


ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับสำนักควบคุมป้องกันโรค ปศุสัตว์จังหวัด เฝ้าระวังโรคทั้งในคนและในสัตว์ หากพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย ให้ซักประวัติการเดินทาง ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ในการเฝ้าระวังในสัตว์ปีก ให้อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เฝ้าระวังการป่วย การตายผิดปกติในสัตว์ปีก พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้นำชุมชนทันที เพื่อนำซากสัตว์ส่งตรวจการติดเชื้อไข้หวัดนก ห้ามผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมาชำแหละขาย ส่วนประชาชนต้องยึดหลัก รับประทานอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก


องค์การอนามัยโลกไม่ได้แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทาง ประชาชนสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ตามปกติ ให้ระมัดระวังตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกหรือไปฟาร์มสัตวปีก ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตวปีก และประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปีก ประชาชนมีข้อสงสัยโทรปรึกษาสายด่วนของกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง


 


 


ที่มา: www.innnews.co.th

Shares:
QR Code :
QR Code