เฝ้าระวังโรคติดต่อ อันตรายทำเจ็บป่วย

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง แนะเด็กและผู้สูงอายุดูแลสุขภาพ หวั่นโรคติดต่อระบาด


เฝ้าระวังโรคติดต่อ อันตรายทำเจ็บป่วย thaihealth


นางสาวรจนา พิริยะอนนท์ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กล่าวว่าจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หากประชาชนดูแลรักษาอนามัยไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย และรวดเร็ว เช่น 1.กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ที่พบบ่อย 5 โรค ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ หรือปอดบวม ป้องกันด้วยการใช้ผ้าปิดปากและจมูก เลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชน และควรล้างมือให้สะอาด 2.กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์ และอหิวาตกโรค ป้องกันด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ บริโภคน้ำดื่ม เครื่องดื่ม และน้ำแข็งที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (อย.)


3.โรคที่เกิดจากยุงและสัตว์ ป้องกันอย่าให้ถูกยุงกัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ภาชนะเก็บกักน้ำต่างๆ ต้องปิดให้มิดชิด 4.โรคที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย คือโรคมือเท้าปาก 5.โรคหรือภัยที่เกิดในภาวะน้ำท่วม ได้แก่ โรคตาแดง โรคน้ำกัดเท้า อันตรายจากสัตว์มีพิษกัด เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง 6.อันตรายจากการจมน้ำ และ7.อันตรายจากไฟฟ้าดูด


หากประชาชนพบเห็นกิ่งไม้หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่ไม่แข็งแรง หรือพบเห็นเหตุอุบัติภัย เหตุน้ำท่วมขัง สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยเบสท์ 02-3647386


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code