เฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


เฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคที่ติดต่อนำโดยยุงลายของ จ.ลำปาง ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มแพร่กระจายไปอีกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคที่ติดต่อนำโดยยุงลายไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 635 ราย


นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคที่ติดต่อนำโดยยุงลายในช่วงฤดูฝนของจังหวัดลำปาง ว่า จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 635 ราย ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ถึง 2.5 เท่า ที่พบผู้ป่วยจำนวน 259 รายโดยอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สบปราบ แม่เมาะ และแม่พริก


สำหรับโรคไข้เลือดออกของจังหวัดลำปางขณะนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 44 ของประเทศและเป็นอันดับที่ 3 ของภาคเหนือตอนบน ซึ่งปัจจุบันพบการระบาดในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดลำปางได้แก่ อ.เมืองลำปาง อ.แม่เมาะและ อ.สบปราบ


ในส่วนของโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา สถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดลำปางสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2562 พบการระบาดเพียง 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 พบที่ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว มีผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 8 รายและมีผู้ที่เข้าข่ายอีกจำนวน 54 ราย ครั้งที่ 2 พบที่ตำบลบ้านแหง อำเภองาว มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1 ราย และมีผู้ที่เข้าข่ายอีกจำนวน 53รายและครั้งที่ 3 พบที่ตำบลนิคมพัฒนามีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1 ราย ซึ่งจังหวัดลำปางมีอัตราการป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศและเป็นอันดับที่ 4 ของภาคเหนือตอนบน


นอกจากนี้สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดลำปางสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2562 ที่ อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ อ.ห้างฉัตร และ อ.เสริมงาม พบผู้ป่วยจำนวน 11 ราย และพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอีกจำนวน 171 ราย


ทั้งนี้โรคที่ติดต่อนำโดยยุงลายยังคงมีแนวโน้มที่สถานการณ์ของโรคจะแพร่กระจายไปอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะฤดูฝนซึ่งจะส่งผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อาจเกิดการติดเชื้อไวรัสซิกา ทำให้ทารกที่คลอดออกมามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติทางโครงสร้างของร่างกายได้ นอกจากนี้อาจจะพบความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วย อาทิ ความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตารุนแรงเป็นต้น


สำหรับการป้องกันตนเองในเบื้องต้น ควรกำจัดแหล่งกำเนิดของพาหะนำโรคให้สิ้นซาก ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงในการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ในส่วนของผู้ที่มีอาการไข้สูง ทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ควรไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยด่วน

Shares:
QR Code :
QR Code