เฝ้าระวังอันตราย จากการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ

ที่มา : กรมควบคุมโรค


เฝ้าระวังอันตราย จากการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ thaihealth


เเฟ้มภาพ


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เตือนผู้ปกครองให้เฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง อันตรายจากการเล่นประทัดดอกไม้ไฟส่งผลบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นพิการ จากสถานการณ์ที่ผ่านมา พบเด็กและเยาวชนได้รับบาดเจ็บจากการเล่นประทัดดอกไม้ไฟ ด้วยความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขาดการอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง ทำให้จำนวนผู้บาดเจ็บในกลุ่มอายุระหว่าง 10-14 ปีในช่วงเทศกาลออกพรรษา ถึงลอยกระทงของทุกปี


นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  จากรายงานการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษา จนถึงเทศกาลลอยกระทง พบอัตราการบาดเจ็บ จากสาเหตุการเล่นประทัดดอกไม้ไฟเพิ่มสูงขึ้น และพบว่าร้อยละ 40 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จึงขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ห้ามมิให้ดัดแปลงประทัดให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดหรือถอดชนวนนำมามัดรวมกัน หรือจุดในภาชนะแก้ว โลหะ ท่อเหล็ก กล่องพลาสติกเพราะเมื่อเกิดการระเบิดแล้วจะมีแรงทำลายสูง จากสะเก็ดไฟและเศษภาชนะที่ได้รับแรงระเบิดจะแตกกระจาย จนสามารถทำลายกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในได้ ส่งผลทำให้บาดเจ็บถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได้  


นายแพทย์สมาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  ควรให้คำแนะนำห้ามปราม มิให้บุตรหลานเล่นประทัดหรือดอกไม้ไฟที่มีเสียงดัง หากจะมีการเล่น ก็ไม่นำไปเล่นใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง หรือแนวพาดของสายไฟตามอาคารบ้านเรือน  หรือจุดใกล้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง/ปั้มแก๊ส  ควรจุดในที่โล่งแจ้ง ไม่มีวัสดุติดไฟง่าย ห้ามจุดบริเวณที่ลมพัดแรงอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ หลังจากจุดพลุดอกไม้ไฟแล้วห้ามโยนใส่กลุ่มคน หรือสัตว์ และยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ 


สิ่งที่สำคัญควรปฏิบัติ คือ  1.ต้องอ่านคำแนะนำ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งการจุดชนวนต้องจุดให้ห่างจากตัวประมาณ 1 ช่วงแขน 2.จุดในบริเวณที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวัสดุหรือเชื้อเพลิง  3.ควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้าย ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์เพราะอาจจะติดไฟง่าย 4.เตรียมภาชนะที่บรรจุน้ำไว้ใกล้กับบริเวณที่เล่น เผื่อไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และ 5.ห้ามประกอบหรือดัดแปลงประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ไว้เล่นเองโดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่ลักลอบขายโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท หากประชาชนพบเห็นการลักลอบขายสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข 191

Shares:
QR Code :
QR Code