เฝ้าระวังบุตรหลานจากโรคติดเกม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เฝ้าระวังบุตรหลานจากโรคติดเกม thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยแนะนำผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานจากโรคติดเกม


นายปรีดา  วรหาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า  ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจากโรคติดเกม (Gaming disorder) ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช มีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ ครอบครัว การศึกษา การงานอาชีพ และสังคม โดยทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของความเจ็บป่วยทางจิตจากพฤติกรรมเสพติดเกมนับพันล้านคน 


สำหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์เด็กติดเกมและมีปัญหาเสี่ยงต่อการติดเกม ประมาณ 2 ล้านคน โดย “โรคติดเกม” คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการเสพติดในทางสมอง มีลักษณะคล้ายการติดสารเสพติด เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาสมอง พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถสังเกตอาการได้ดังนี้ 1.ใช้เวลาเล่นเกมนานเกินไป 2.ขาดการควบคุมตนเองในการใช้ชีวิตปกติ เช่น การกิน การนอน และ  3.เสียหน้าที่การเรียนและการงาน


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวย้ำว่า ขอให้ผู้ปกครองเข้มงวดกับเด็กในการใช้โทรศัพท์มือถือให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันพบว่า เด็กใช้เล่นเกมมากขึ้นและใช้ครั้งละนานๆ หลายชั่วโมง โดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งจะทำให้เด็กมีปัญหาด้านสายตา หากผู้ปกครองต้องการขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ