เผย 7 ข้อห้าม พรบ.ควบคุมโฆษณานมผง ปกป้องแม่-เด็ก

ที่มา : ข่าวสด (http://bit.ly/2Knz2xj)


เผย 7 ข้อห้าม พรบ.ควบคุมโฆษณานมผง ปกป้องแม่-เด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัยเผย 7 ข้อห้ามที่เป็นประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายที่ช่วยปกป้องแม่และครอบครัวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ย้ำ!!ผู้จำหน่ายนมผงสำหรับเด็กไม่ใช่ศัตรู แต่ขอความร่วมมือให้เคารพสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังเป็นประธานตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าในจังหวัด ว่า พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายใหม่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดมาตรการสำหรับควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญที่เป็นข้อห้าม 7 ข้อคือ 1.ห้ามโฆษณาอาหารสำหรับทารก และอาหารเสริมทารกผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โซเชียลมีเดีย 2.ห้ามใช้ข้อความเกี่ยวกับทารก หรือเด็กเล็ก หรือสื่อเชื่อมโยงไปถึงทารกในการโฆษณาอาหารเด็กเล็ก 3.ห้ามแจกนมผงตัวอย่าง คูปอง หรือขายพ่วงแก่หญิงตั้งครรภ์ แม่และครอบครัวที่มีทารก และเด็กเล็ก 4.ห้ามผู้จำหน่ายติดต่อ หญิงตั้งครรภ์ แม่ และครอบครัว ที่มีทารกและเด็กเล็กผ่านช่องทางต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม 5.ห้ามให้ของขวัญแก่บุคลากรสาธารณสุข ห้ามให้ของใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แก่หน่วยบริการ 6.ห้ามบริษัทที่จัดจำหน่ายอาหารทารกจัดกิจกรรมอีเวนท์ การประชุม 7.ห้ามบริษัทสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจริงตามข้อมูลในฉลาก ทั้งนี้ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง


โดยคาดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะแม่และครอบครัวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก ผ่านวิธีการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจ ประกอบการตัดสินใจเลือกอาหารให้กับลูกน้อยของตน เนื่องจากช่วงวัยทารกและเด็กเล็กเป็นช่วงอายุที่บอบบางและจำเป็นต้องได้รับอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน ควรได้กินนมแม่อย่างเดียว และหลัง 6 เดือนให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยไปจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น ส่วนอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่นำมาใช้ทดแทนนมแม่ ควรจะใช้ในกรณีจำเป็นและใช้อย่างเหมาะสม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ