เผย เด็กจำนวนมากอ่านไทยไม่ออก

รมว.ศึกษาธิการ เผย “เด็กไทย” จำนวนมากอ่านภาษาไทยไม่ออก เรียกทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหา ร่วมปฏิรูปการศึกษา ด้าน ผอ.โรงเรียนดัง รับนักเรียนมัธยมอ่านภาษาไทยไม่คล่อง โดยเฉพาะเด็ก ม.1

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการเชิญผู้บริหารโรงเรียน และครูจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา พบว่า มีเรื่องที่น่าตกใจคือเด็กไทยจำนวนมากอ่านภาษาไทยไม่ออก ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการต้องนำเรื่องนี้มาแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด เพราะหากเด็กอ่านภาษาไทยไม่ได้ก็ไม่มีทางเรียนวิชาอื่นได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันว่าต้องมีการปฏิรูปการศึกษา ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผลประเมินผล และพัฒนาครูอย่างไรให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยที่ต้องเชื่อมโยงไปยังวิชาอื่น

ทั้งนี้ จะเชิญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาของเด็กไทย รวมทั้งจะหยิบยกนโยบายและแนวทางการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2557 มาหารือด้วย ซึ่งตนเห็นว่าการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อจะต้องผ่านการทดสอบวิชาใดบ้าง แต่เห็นว่าควรจะให้ความสำคัญกับวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ด้าน นายชลอ เขียวฉลัว ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กล่าวว่า ยอมรับว่าขณะนี้เด็กไทยมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งในส่วนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเองก็พบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะเด็กชั้น ม.1 ที่เข้าเรียนก็ยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องเท่าที่ควร ทำให้เด็กกลุ่มนี้เรียนรู้ได้ช้า ถือเป็นปัญหาใหญ่ ที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข เพราะภาษาไทยถือเป็นภาษาหลักที่เราต้องใช้ในการเรียนรู้ในทุกรายวิชา ที่สำคัญยังพบด้วยว่า เด็กสมัยนี้จะไม่ชอบอ่านและไม่ชอบเขียนบทความยาวๆ แต่ชอบอ่านอะไรที่ฉาบฉวย ใช้ภาษาแสลงหรือศัพท์วัยรุ่นสั้นๆ ทำให้ภาษามีการผิดเพี้ยน จึงอยากให้ช่วยกันแก้ไข

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code