เผยแพร่ พรบ.ควบคุมยาสูบ ในพื้นที่ท่องเที่ยว

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดย ศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออก – สมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดย ศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออก – สมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก


เผยแพร่ พรบ.ควบคุมยาสูบ ในพื้นที่ท่องเที่ยว thaihealth


ลงพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) ในพื้นที่เขตปกครองพิเศษ และเมืองท่องเที่ยว พัทยา บางแสน นาจอมเทียน และสัตหีบ


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 สมาคมสื่อสร้างสรรค์ฯ ภาคตะวันออก โดยศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออก และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (ASH) ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายแกนนำเยาวชน Gen Z ระดับภาคตะวันออก ร่วมกันลงพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) ในพื้นที่เขตปกครองพิเศษ และเมืองท่องเที่ยว พัทยา บางแสน นาจอมเทียน และสัตหีบ โดยมีสาระสำคัญ อาทิ การห้ามร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี, ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้จำหน่าย, ห้ามแบ่งขาย, การปรับเพดานค่าปรับ กรณีสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ จาก 2,000 เป็น 5,000 บาท ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงาน สถานประกอบการ สถานบริการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ