เผยสถานการณ์เด็กและสตรีไทยดีขึ้น

/data/content/24426/cms/e_dhklmruy3789.jpg


          “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” รายงานผลสำรวจพบสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยประจำปี 2555 ดีมากขึ้นในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ แต่ยังต้องรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ว่าไม่ใช่เรื่องปกติที่ผู้ชายจะใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงได้


          เวทีการประชุม ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 2555 จากการร่วมมือของสำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยเป็นผู้นำเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คือแท็บแล็ต เก็บข้อมูล 27,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ ในการเก็บข้อมูลเชิงการสำรวจ นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า จากการสำรวจข้อมูลพบว่าเด็กไทยได้รับวัคซีนในอัตราที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการเก็บข้อมูลครั้งที่แล้ว และมีการบริโภคเกลือไอโอดีนมากขึ้น เพื่อลดภาวะปัญญาอ่อนในเด็กและการแท้งบุตร


          ขณะที่นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ระบุว่า ถึงแม้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะมีข้อมูลที่ดีขึ้น แต่ยังมีความเลื่อมล้ำของข้อมูล เช่น การแจ้งเกิด ที่พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลร้อยละ 99 ซึ่งตามกฏหมายของประเทศไทย อนุญาตหญิงที่คลอดในไทยามารถแจ้งให้เด็กมีสัญชาติไทยได้ ไม่ว่าพ่อ-แม่ จะเป็นคนชาติใด


          ส่วนผลสำรวจด้านความรุนแรงในครอบครัว ยังพบว่า ผู้หญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอมรับความรุนแรงจากผู้ชายว่าเป็นเรื่องปกติ จึงต้องเร่งรณรงค์และให้ความรู้ ข้อมูลผลการสำรวจในปี 2555 ทั่วประเทศ พบว่าภาวะโภชนาการในเด็ก ร้อยละ 71 บริโภคไอโอดีนเพียงพอ ด้านการรับวัคซีนป้องกันโรค พบว่าเด็กอายุ 12-23 เดือน ร้อยละ 75.1 ส่วนทัศนะคติความรุนแรงในครอบครัวของสตรี อายุ 45-49 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอมรับได้ในการถูกทำร้ายร่างจากสามี ร้อยละ 19.8


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวไทยพีบีเอส


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code