เผยมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเรือนจำ

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


เผยมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเรือนจำ thaihealth


แฟ้มภาพ


เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ดำเนินการผ่อนคลายตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำหนดมาตรการเยี่ยมญาติใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563


นายอนุสรณ์ มณีแดง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กำหนดมาตรการเยี่ยมญาติใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อดำเนินการผ่อนคลายตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19


โดยกำหนดมาตรการเยี่ยมญาติ ดังนี้


1. เปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อผู้ต้องขัง 1 คน   และอนุญาตให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้เพียง 2 คน/ครั้ง โดยที่ญาติจะต้องมีรายชื่อตามผู้ต้องขังได้ลงชื่อไว้ ในระบบเยี่ยมญาติของเรือนจำเท่านั้น


2. ญาติที่ประสงค์เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการใส่อนามัยหรือผ้าปิดจมูก และจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมกรอกเอกสารที่จุดคัดกรองก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้ง


3. กรณีเยี่ยมผู้ต้องขังทางไกล ผ่านจอภาพด้วยแอพพลิเคชัน ทางเรือนจำจะดำเนินการลบรายชื่อติดต่อของญาติที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อสงวนสิทธิ์เฉพาะญาติที่อยู่ต่างจังหวัดเพียงเท่านั้น โดยสามารถเยี่ยมผู้ต้องขังทางไกลผ่านจอภาพด้วยแอพพลิเคชัน เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ