เผยปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


เผยปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ thaihealth


ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ชวนสื่อเผยแพร่ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุสูง


เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 บรรณาธิการข่าว ไทยรัฐ ออนไลน์ และผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ช่อง 8 ร่วมสร้างกระแสเฝ้าระวังอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ชวนสื่อเผยแพร่ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุสูง ได้แก่ 1. ผ่านพ้นช่วงเวลาโศกเศร้าที่ทำให้ร้านค้า สถานประกอบการ คนดื่มดูเข้าสู่ช่วงเวลาสนุกสนานมากขึ้น 2. หนาวมากดื่มมาก ตายมาก 3. ลานเบียร์เพิ่มสูงขึ้น จาการรายงานจากกลุ่มเฝ้าระวังปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Watch ) ว่าพบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะร้านค้า คาดการณ์ว่ามีมากกว่า 20,000 แห่ง ผลิตคนเมาได้แห่งละไม่น้อยกว่า 100 คนแต่ละคืนก็จะมีคนเมา 2 ล้านคน 4. หนาวนานเที่ยวไกล เนื่องจากช่วงเวลาความหนาวเย็นมีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวไกล โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือและอีสาน ล้วนส่งผลต่อการเที่ยวเดินทาง ดื่มกิน บางคนขาดความระวังวังก็ต้องเสี่ยงและตายเพิ่มขึ้น


ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น และบังคับกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ส่วนประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกำหนด ลดเร็ว ลดเสี่ยง ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ