เผยคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น

         เปิดข้อมูล คนไทยอ่านหนังสือเพิ่ม 37 นาที/วัน ยูเนสโกเผยทั่วโลกเขียนไม่ได้ 781 ล้านคน


/data/content/25657/cms/e_bjkmnprsw247.jpg


        เมื่อวันที่ 8 กันยายน นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี หัวข้อ "การรู้หนังสือเพื่อการสร้างสันติภาพ ปรองดองและสมานฉันท์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีเป้าหมายให้คนไทยอ่านหนังสือออก 100% จึงส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านโดยสร้าง กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านหนังสืออัจฉริยะ หรือที่อ่านหนังสือตามหมู่บ้าน


        ข้อมูลธนาคารโลก (World Bank) พบว่าคนไทยมีอัตราการรู้หนังสือ 94.1% เป็นอันดับ 4 ในอาเซียน ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจพบว่า ปี 2556 คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือ 37 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 10% ปัจจุบันการอ่านไม่จำกัดแค่หนังสือ แต่รวมถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พบว่าปี 2557 คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต 50.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน


         ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลเรื่องการส่งเสริมการรู้หนังสือล่าสุดในเดือนสิงหาคมพบว่า คนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งสำรวจแล้ว 31% มีผู้ไม่รู้หนังสือ 8% ซึ่งยังต้องรอผลการเก็บข้อมูลให้ครบ 100% ก่อน


         นายกวง โจว คิม ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพมหานคร อ่านสารนางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือว่า มีผู้ใหญ่กว่า 781 ล้านคนทั่วโลก ไม่สามารถอ่าน เขียน หรือคิดเลข โดย 2 ใน 3 เป็นสตรีและเด็กกว่า 250 ล้านคน ปัญหาคือครึ่งหนึ่งของเด็กเหล่านี้ ได้เรียนหนังสือ แต่อ่านไม่ออก ซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ จะนำเข้าหารือในการประชุมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน ก่อนนำเสนอที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติต่อไป


 


 


         ที่มา: มติชนออนไลน์


         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code