เผยคนไทยอ่านเฉลี่ย 39 นาทีต่อวัน

กระทรวงศึกษาธิการเผย การรู้หนังสือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ หลังพบคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 39 นาทีต่อวัน ทำให้สัดส่วนประชากรจำนวนมากขาดพัฒนาทักษะพื้นฐาน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า การรู้หนังสือเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งสำหรับประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจพบว่า อัตราการอ่านหนังสือของคนไทยเฉลี่ยที่ 39 นาทีต่อวัน แม้จะมีการรณรงค์ส่งเสริมให้การรักอ่านอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังไม่มากพอ โดยในช่วง 20 ปี ประชากรผู้ไม่รู้หนังสือทั่วโลกได้ลดลงไปกว่า 100 ล้านคน แต่ยังคงไม่เพียงพอ เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้ยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันอย่างรุนแรง 2 ใน 3 ของประชากรผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือในโลก จำนวน 774 ล้านคน ยังคงเป็นสตรี

“ส่วนประชากรเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ไปโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิง นอกจากนี้ เด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 57 ล้านคน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 69 ล้านคน ไม่มีโอกาสเข้าโรงเรียน สำหรับเด็กที่โชคดีได้เข้าโรงเรียนนั้น เมื่อออกจากโรงเรียนก็ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้กันทุกคน แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้วในเชิงเศรษฐกิจ ก็ยังมีสัดส่วนของประชากรที่ขาดทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน และการเขียนสูงมาก” นายเสริมศักดิ์กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code