เปิด ’10คำดี-ร้าย’ ในครอบครัว

ที่มา : มติชน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เปิด \'10คำดี-ร้าย\' ในครอบครัว thaihealth


"สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์"เปิด '10 คำ ดี-ร้าย' ในครอบครัว


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ พม. กล่าวในการแถลงข่าวจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด "สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์" ว่าความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พม.โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถือเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี


พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนอกจากการดื่มสุรา ยาเสพติดแล้ว อีกปัจจัยสำคัญคือการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง สค.ได้สำรวจความคิดเห็น 10 คำร้ายที่ไม่อยากได้ยินจากคนในครอบครัว ประกอบด้วย 1.ไปตายซะ 2.คำด่า (เลว/ชั่ว) 3.แกไม่น่าเกิดเป็นลูกฉันเลย 4.ตัวปัญหา 5.ดูลูกบ้านอื่นบ้างสิ 6.น่ารำคาญ 7.ตัวซวย 8.น่าเบื่อ 9.ไม่ต้องมายุ่ง 10.เชื้อพ่อเชื้อแม่มันแรง ส่วนคำดีที่อยากได้ยิน ประกอบด้วย 1.เหนื่อยไหม 2.รักนะ 3.มีอะไรให้ช่วยไหม 4.คำชมเชย (เก่ง/ดี/เยี่ยม) 5.ไม่เป็นไรนะ 6.สู้ๆ นะ 7.ทำได้อยู่แล้ว 8.คิดถึงนะ 9.ขอบคุณนะ และ 10.ขอโทษนะ


ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า ศูนย์ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจ "ความชุกความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวระดับประเทศ" จาก 2,280 ครัวเรือน ใน 5 ภาค ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 พบว่า ร้อยละ 34.6 มีความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว โดยอันดับ 1 เป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจ ถึงร้อยละ 32.3 ทางร่างกาย ร้อยละ 9.9 และทางเพศร้อยละ 4.5 ภาคใต้พบความรุนแรงมากที่สุด ร้อยละ 48.1 ส่วนกรุงเทพฯ พบน้อยที่สุด ร้อยละ 26


"สาเหตุความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่เกิดจากการทำร้ายทางจิตใจด้วยวาจา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่พบตัวอย่างแม่ว่าลูกไปตายซะ ทำให้เด็กคนนั้นไปฆ่าตัวตายจริงๆ หรือกรณีภรรยาถูกสามีด่าว่าอีอ้วนจนเป็นเหตุให้เกิดการตบตีทำร้ายร่างกาย จึงฝากให้คนในครอบครัวใช้คำพูดที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความปรองดองในครอบครัวและช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว" ศ.นพ.รณชัยกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code