เปิด ‘ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย’ จาก ‘พายุปาบึก’

ที่มา : เฟซบุ๊ก โกเมศร์ ทองบุญชู


ภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก โกเมศร์ ทองบุญชู


เปิด 'ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย' จาก 'พายุปาบึก' thaihealth


จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก


เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ที่อาคารศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ ที่ตั้ง 92/15 หมู่ 2 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารที่ วิทยุ วอ.แดง ช่องความถี่ 245.4784 ช่อง 40


โดยช่วงเช้าวันนี้ ทีมอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนหนึ่งได้ออกปฏิบัติลงเยี่ยมศูนย์การจัดการภัยพิบัติระดับตำบลของเครือข่ายฯ ที่เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือพายุปาบึก

Shares:
QR Code :
QR Code