เปิดให้บริการแล้ว Thammasat.UDC

ที่มา : แฟนเพจหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ภาพประกอบจากแฟนเพจหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เปิดให้บริการแล้ว Thammasat.UDC  thaihealth


"ปรับบ้าน เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย มอบความรัก มอบความใส่ใจ มอบความปลอดภัย ให้ครอบครัวเรา"


เปิดให้บริการแล้ว Thammasat.UDC ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เทศบาลนครรังสิต


การให้บริการในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วย เยี่ยมชมห้องตัวอย่าง บ้านปลอดภัยวัยสูงอายุ เยี่ยมชมนวัตกรรมการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ UD บริการให้คำปรึกษา ออกแบบปรับปรุงบ้าน งานที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชน งานวิจัย งานจัดอบรม งานวิทยากรบรรยาย (หัวข้อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน) บริการลงพื้นที่และประเมินพื้นที่นอกสถานที่ และบริการงานอื่น ๆ ตามเหมาะสม


ช่องทางติดต่อ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THAMMASAT UNIVERSAL DESIGN CENTER โทร. 098 696 2245 โทรสาร. 02 986 8067 อีเมล์. [email protected]


กรณีต้องการเข้าพบเพื่อปรึกษา หรือต้องการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อนัดหมายวัน


ตรวจสอบแผนที่ตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตามลิงค์ https://goo.gl/maps/zBQA8V8nKZz

Shares:
QR Code :
QR Code