เปิดโลก “อ่านสร้างสุข” กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก

 

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญร่วมนิทรรศการและกิจกรรมเปิดโลก “อ่านสร้างสุข” กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ในวันที่ 21-23 เมษายน 2556 รอยัลพารากอนฮออล์ 

 
 
 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 

Shares:
QR Code :
QR Code