เปิดโครงการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารเพื่อบริการรักษาพยาบาล

สาธารณสุขตรังเปิดโครงการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารเพื่อการบริการรักษาพยาบาล

นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารเพื่อการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เนื่องจากในปัจจุบันการเจ็บป่วยของประชาชนมีแนวโน้มการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นภัยเงียบหรือแม้แต่โรคติดต่อกระจายอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่มากขึ้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาผู้ป่วยจะต้องเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับผู้ป่วย ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจึงได้จัดอบรมโครงการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารเพื่อการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ้น และมอบคอมพิวเตอร์พกพกหน้าจอสัมผัส ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 158 เครื่อง งบประมาณ 3,700,000 บาท

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 156 คน

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ