เปิดโครงการตำรวจเห็นตำรวจและผองเพื่อน

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


เปิดโครงการตำรวจเห็นตำรวจและผองเพื่อน thaihealth


จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัวโครงการตำรวจเห็นตำรวจและผองเพื่อน หวังให้ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนรับทราบถึงปัญหาการปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจ


พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตำรวจเห็นตำรวจและผองเพื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2559 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจทางหลวง  ตำรวจสันติบาล ตำรวจรถไฟ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดยมี พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูดล ผกก สภ.เมืองอุตรดิตถ์  พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์ ผกก.สภ.พิชัย พ.ต.อ.สาทิตย์ ศรีหมื่นไวย ผกก.สภ.น้ำปาด พ.ต.ท.ไพศาล  คงเพชรศักดิ์  รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์  กล่าวรายงาน  หัวหน้าสถานีตำรวจภูธร  ตำแทนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 50 ราย  ร่วมพิธีเปิด ที่ห้องประชุมมณีน่าน  อาคารระเบียงน่าน เขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์


พล.ต.ต.อดิศักดิ์  กล่าวว่า  ตำรวจถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อำนวยความยุติธรรมในคดีความ   การบริการสังคม และ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในหลายด้าน จ.อุตรดิตถ์  มีหน่วยตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่หลายหน่วย ประกอบด้วย  ตำรวจภูธร  ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจทางหลวง ตำรวจสันติบาล ตำรวจรถไฟ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง


"ตำรวจแต่ละหน่วยมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันไป แต่เป้าหมายสูงสุดของการปฎิบัติหน้าที่ คือ ทำให้สังคมเกิดความเป็นสุข มีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีการละเมิดกฎหมาย และ ตำรวจก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน เพราะตำรวจก็มาจากประชาชน การทำงานของตำรวจแต่ละหน่วยที่แตกต่างกัน  อาจทำให้ขาดเอกภาพ หรือไม่ประสานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน ไม่สามารถตอบสนองสังคมได้ตรงเป้าหมายกับยุคปัจจุบัน อาจเกิดจากทัศนคติของตัวตำรวจหรือหน่วยงาน หรืออาจเกิดจากปัญหาและข้อจำกัดของผู้ปฎิบัติงาน  และ ของหน่วยงานตำรวจแต่ละหน่วยที่แตกต่างกันไป ส่งผลทำให้การปฎิบัติงานของตำรวจเพื่อดูแลประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร"   


 พล.ต.ต.อดิศักดิ์  กล่าวต่ออีกว่า ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้จัดโครงการตำรวจเห็นตำรวจ และผองเพื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม นี้  ณ  เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่เงียบสงบและ มีบรรยากาศที่สวยงาม ทั้งนี้  โครงการดังกล่าว ฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   จัดขึ้นเพื่อให้ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งด้านบุคคล หน้าที่การงาน และ หน่วยงาน   ตลอดจนรับทราบถึงปัญหาการปฎิบัติงาน  ความต้องการ  ของข้าราชการ ตำรวจ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์   


สุดท้ายนี้  ขอให้ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการ มีสมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา ลดภาวะความตึงเครียดจากการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตประจำวัน   อีกทั้งพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาแนวทางในยามที่เกิดปัญหากับข้าราชการตำรวจ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ เพื่อรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าต่อการพัฒนาสังคมที่เป็นสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ กล่าว


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code