เปิดแคมเปญ ระวังหมดอายุ สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนน

ระวังหมดอายุ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสาทร นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายแผนงาน สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารเขตสาทร ผู้อำนวยการเขตบางรัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ก่อการดีเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม จากทุกภาคส่วน ร่วมกันแถลงข่าวเปิดกิจกรรมเชิงรุกและมาสคอต ผึ้งน้อยเป็นหู เป็นตา เพื่อสังคม เพื่อชวนคนไทยมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “ระวังหมดอายุ STAY SAFE “ มุ่งปลุกกระตุ้นทุกคนที่ใช้ถนนสาทร เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาถนนสาทร ให้เป็นถนนปลอดอุบัติเหตุต้นแบบ สะกิดเตือนกันด้วยความรัก ความปลอดภัย ให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพื่อกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน และทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกและผู้นำเยาวชนขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=349889

Shares:
QR Code :
QR Code