เปิดเส้นทางปั่นตามดูวิถีอินทรีย์สุขใจ

เปิดเส้นทางปั่นตามดูวิถีอินทรีย์สุขใจ thaihealth


จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมปั่นตามวิถีอินทรีย์สุขใจ เปิดเส้นทางปั่นตามดูวิถีอินทรีย์ เพื่อเปิดมุมมองใหม่เที่ยวแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีทำนา ปลูกผัก กระตุ้นเกษตรกรให้หันมาทำเกษตรแบบดั่งเดิม โดยพึ่งพาตนเองและธรรมชาติ


26 เม.ย. 58 ที่บริเวณสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ “ปั่นตามวิถีอินทรีย์สุขใจ”


นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานราชการของจังหวัดนครปฐม อำเภอสามพราน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสามพราน โรงพยาบาลมหาชัย 2 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐม และชมรมจักรยานสามพราน จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม


“ระยะเส้นทาง 60 กิโลเมตร โดยผ่านสถานที่สำคัญทางศาสนา และสวนเกษตรอินทรีย์ในโครงการสามพรานโมเดล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสามพราน อีกทั้งยังสร้างการรับรู้และใส่ใจในสุขภาพของเรื่องการกินอยู่อย่างปลอดภัย และได้พบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลไม้ ข้าวอินทรีย์ และยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้จากเกษตรกรโดยตรงอีกด้วย” นายอรุษ เผย


นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มปั่นจักรยานครอบครัว ระยะทาง 8 กิโลเมตร นำจักรยานลงเรือล่องแม่น้ำท่าจีน ไปยังวัดสรรเพชญ เพื่อดูกิจกรรมอินทรีย์ โครงการบวรอินทรีย์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว เกษตรอินทรีย์กลุ่มบางช้าง ชมสวนผลไม้อินทรีย์ เรียนรู้วิถีอินทรีย์ปลูกข้าว และทำขนมไทยเป็นต้น


 


 


ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code