เปิดเว็บไซต์ “วูเมนวิล” ช่วยหญิงเข้าถึงงาน

         ช่วยผู้หญิงให้เข้าถึงงานด้วยเว็บไซต์วูเมนวิล  ด้วยข้อมูลด้านอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือ สุขภาพและครอบครัว


เปิดเว็บไซต์ “วูเมนวิล” ช่วยหญิงเข้าถึงงาน thaihealth


         เมื่อวันที่ 9 มี.ค.58 ที่กระทรวงแรงงาน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.รง.) กล่าวภายหลังเปิดโครงการ “หญิงเก่ง งานแกร่ง ทักษะดี มีสุขด้วยโลกออนไลน์” ว่า กระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเว็บไซต์กูเกิล เปิดเว็บไซต์ www.womenwill.mol.go.th ซึ่งช่วยให้ผู้หญิงเข้าถึงข้อมูลทั้งด้านอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือ สุขภาพและครอบครัว โดยเชื่อมโยงเว็บไซต์ทั้ง 5 กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน (กกจ.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และ สสส. ร่วมกัน โดยสามารถแชตออนไลน์สอบถามข้อมูลด้านอาชีพ การจ้างงาน ประกันสังคมและสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานได้ด้วย


เปิดเว็บไซต์ “วูเมนวิล” ช่วยหญิงเข้าถึงงาน thaihealth


        รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า ส่วนผู้หญิงในต่างจังหวัดที่มีโอกาสเข้าถึงอินเตอร์เน็ตน้อย และยังขาดทักษะในเรื่องนี้ ทางรัฐบาลมีนโยบายจะขยายระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมในต่างจังหวัด และกระทรวงแรงงานจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปอบรมให้ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้แก่ชาวบ้าน นอกจากนี้ จะเชื่อมโยงเว็บไซต์กับกลุ่มแรงงานนอกระบบใน 77 จังหวัดเพื่อเป็นช่องทางให้แจ้งข้อมูลและปัญหาต่างๆ มายังกระทรวงแรงงาน เพื่อรับความช่วยเหลือ


       ด้าน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า กพร.จะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้แรงงานและประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ด้านการหางานทำ พัฒนาทักษะอาชีพและสุขภาพ โดยตั้งเป้าภายใน 5 ปี จะให้มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 10 ล้านคน และ กพร.จะจัดอบรมความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้แก่แรงงานและประชาชนให้มากขึ้นด้วย


 


 


       ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code