เปิดเวที ‘ตำรวจเห็นตำรวจ’

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ ทีนิวส์


เปิดเวที 'ตำรวจเห็นตำรวจ' thaihealth


จ.กาฬสินธุ์ เปิดเวที 'ตำรวจเห็นตำรวจ' สานเครือข่ายคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมดอกเกด โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดเวทีตำรวจเห็นตำรวจและผองเพื่อนภาคอีสาน กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์และมุกดาหาร ภายใต้โครงการสานพลังตำรวจควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมพื้นที่ภาคอีสาน โดยมี ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร ผู้จัดการกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ เป็นวิทยากร มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์และมุกดาหาร และเครือข่ายร่วมกิจกรรมกว่า 80 ราย


พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถิติปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และปัญหาสังคมนับวันรุนแรง มีแนวโน้มสูงขึ้น สำนักงานตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ จึงร่วมกับสำนักงานตำรวจในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วยจ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ และจ.มุกดาหาร จัดเวทีตำรวจเห็นตำรวจและผองเพื่อนภาคอีสาน ภายใต้โครงการสานพลังตำรวจควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมพื้นที่ภาคอีสานขึ้น


มีทีมวิทยากรจากกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาให้ความรู้ มีผู้ประสานงานและเครือข่ายระดับภาคร่วมเวที เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสังคม และร่วมกันกำหนดมาตรการ เพื่อลดการเกิดปัญหาให้ลดน้อยลงและหมดไป


เปิดเวที 'ตำรวจเห็นตำรวจ' thaihealth


ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร ผู้จัดการกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมเวทีตำรวจเห็นตำรวจ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหัวหน้ากลุ่มงานจราจร สืบสวน สายตรวจ ครูแดร์ มวลชนสัมพันธ์ และเครือข่ายส่วนปกครอง ป้องกันและบรรเทาสารณภัย สรรพสามิต ขนส่ง เพื่อร่วมกันค้นหากลยุทธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยง โดยนำบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนแนวคิด ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ทั้งนี้เพื่อเชื่อมประสานเครือข่ายตำรวจและผู้เกี่ยวข้องในภาคอีสาน เพิ่มศักยภาพตำรวจ เป็นการบูรณาการความร่วมมือและประสานงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค เพื่อให้เกิดแกนนำและเกิดความร่วมมือในการลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม โดยมีกิจกรรมระดมจิตใจ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การลดปัญหาต่างๆ เช่นอาชญากรรม ยาเสพติด หวังลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน คือวันที่ 14-15 ส.ค. 60


เวทีตำรวจเห็นตำรวจและผองเพื่อนภาคอีสาน ที่จ.กาฬสินธุ์ ถือเป็นครั้งที่ 3 เป็นการต่อยอดและขยายผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเริ่มสร้างเครือข่ายทำงานมากขึ้น ที่จะสานพลังตำรวจควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมพื้นที่ภาคอีสาน และนำไปสู่การลดปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code