เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพยาบาลศาสตร์

สร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะสังคม

             รศ.ดร. กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกวุฒิสภาฯ  รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน และโฆษกคณะกรรมการการสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเปิดการประชุมวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้: เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่จัดโดย แผนงาน พย.สสส. ระยะที่ 2.2 สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 16-17 กันยายน 2553

 


 โดยผู้เข้าร่วมประชุม เป็นคณาอาจารย์ นักศึกษา และพยาบาลวิชาชีพ ที่มาจากทั่วประเทศ ร่วม 400 คน โดยหวังผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดงาน สร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะสังคม ตามเป้าหมาย “health promotion for all, all for health promotion

 

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพยาบาลศาสตร์

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพยาบาลศาสตร์

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพยาบาลศาสตร์

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพยาบาลศาสตร์

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพยาบาลศาสตร์

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพยาบาลศาสตร์

ที่มา:สำนักข่าว สสส.

 

update:16-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ