เปิดเทอมใหม่ ห่างไกล 3 โรคร้ายหน้าฝน

ที่มา : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ป้องกันโรคหน้าฝน

                    เมื่อได้เวลาเปิดเทอมใหม่ นั่นก็คือสัญญาณของการไปโรงเรียนของเด็ก ๆ ที่มักมาพร้อมกับฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน และมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยไม่สบายเป็นอย่างมาก ในบทความนี้ เราจะมาดูกัน ว่าโรคร้ายที่มาพร้อมกับหน้าฝนนั้น จะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

ไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่

                    ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่พบได้ตลอดปี แต่จะพบได้บ่อยมากในฤดูฝน สามารถติดต่อกันได้ทางการหายใจ เมื่อไอหรือจาม โดยเชื้อจะเข้าทางจมูกหรือปาก ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มักมีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และปวดเมื่อยตามร่างกาย และมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ หรือจามร่วมด้วย

วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 • รักษาสุขภาพเด็กให้แข็งแรง และให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ไม่อยู่ใกล้ชิดเด็กที่ป่วย และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนหนาแน่น
 • ให้เด็กที่เป็นไข้หวัดใหญ่หยัดพักรักษาตัว ไม่ควรให้เด็กไปโรงเรียน
 • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล
 • เข้ารับวัคซีนปองกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

โรคมือเท้าปากโรคมือ เท้า ปาก

                    โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบการระบาดได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูฝน สามารถติดต่อได้โดยการสัผัสโดยตรงกับน้ำมูก น้ำลาย ผื่น ตุ่มน้ำใส อุจจาระ หรือทางอ้อม เช่น ผ่านของเล่น มือผู้เลี้ยงดู โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้ เจ็บปาก มีแผล เป็นตุ่มในช่องปาก และกระพุ้งแก้ม และมีผื่นแดง หรือตุ่ม โดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า

วิธีป้องกันโรคมือเท้าปาก

 • ให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย
 • ล้างมือบ่อย ๆ และรีบล้างมือให้สะอาดทันทีเมื่อมีการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือเปลี่ยนผ้าอ้อม
 • ฝึกให้เด็กมีนิสัยกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
 • หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็ก เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้สบู่ ผงซักฟอก หรือน้ำยาชะล้าง ทำความสะอาดทั่วไป

โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก

                    โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งยุงเหล่านี้มักเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำขังและพบมากในช่วงฤดูฝน โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงลอย หน้าแดง ปวดกล้ามเนื้อ และในบางราย มีอาการปวดท้อง อาเจียนร่วมด้วย

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

 • สวมเสื้อและกางเกงขายาว และฉีดสเปรย์หรือทายากันยุงเพื่อป้องกันยุงเมื่อต้องออกนอกบ้าน
 • กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดฝาโอ่งให้มิดชิด และเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่ และจัดเก็บบ้านให้เรียบร้อยเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

 

เตรียมความพร้อมอย่างไรไม่ให้ลูกป่วยในช่วงฤดูฝน

 1. ให้ลูกสวมหมวกให้เป็นนิสัย ไม่ว่าจะเป็นวันที่อากาศดีหรือไม่ก็ตาม เพื่อการป้องกันแดดและฝน
 2. เลือกร่มที่มีสีสันน่ารัก ดึงใจเด็ก ๆ และใช้งานได้สะดวก สามารถพับและจัดเก็บใส่กระเป๋าได้สะดวก และควรเลือกร่มที่สามารถป้องกันยูวี ใช้ได้ทั้งฤดูร้อน และฤดูฝน
 3. ชุดกันฝนควรมีติดกระเป๋าของลูกในยามจำเป็น และควรเลือกตามความสะดวกในการใช้งานด้วย
 4. พกผ้าเช็ดหน้าติดตัว ซึ่งสามารถใช้งานได้หลายอย่าง เช่น กันแดด ห่อสิ่งของ หรือปกป้องสิ่งสกปรก เชื้อโรคต่าง ๆ เมื่อเวลาไอหรือจาม
 5. พกถุงพลาสติกติดตัว ซึ่งช่วยป้องกันข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่ให้เปียกฝนเสียหาย หรือสวมหัวเพื่อป้องกันฝนได้ด้วยเช่นกัน

สามารถติดตามบทความและข้อมูลอ้างอิงต่อได้ที่… https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/671

Shares:
QR Code :
QR Code