เปิดห้องเรียน ‘อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม’ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ที่มา : แฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute โดย Sum Nara Nara


ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute โดย Sum Nara Nara


เปิดห้องเรียน 'อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม' 3 จังหวัดชายแดนใต้ thaihealth


Spark U ปลุกใจเมืองใต้ เปิดห้องเรียน “อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม” 3 จังหวัดชายแดนใต้ “เรียนรู้ธรรมชาติ สัมผัสสังคมพหุวัฒนธรรม นำภูมิปัญญา สู่นวัตกรรม”


เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 กลุ่มยังยิ้ม และเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยาวชนในภาคใต้ ร่วมเรียนรู้ “อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้” ผ่าน 3 ห้องเรียนย่อย ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย “ทะเลจร” โดยมีกลุ่ม Trash Hero Pattani เปิดฐานการเรียนรู้ สาธิตการบดขยะแล้วมาทำเป็นรองเท้า ต่อด้วยการเดินทางไปยังฐานการเรียนรู้ “ฮาลา-บาลา บ้านของนกเงือก นกนักปลูกป่า” อ.แว้ง จ.นราธิวาส


ต่อด้วยฐานห้องเรียน “อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมของคนสายบุรี โดยมีกลุ่ม Saiburi Looker พาเข้าไปสัมผัสกับวิถีคนสายบุรี ชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ “เตอลูแบ” ในมิติต่างๆ และสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม “พหุวัฒนธรรม” ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวในอ.สายบุรี จ.ปัตตานี และปิดท้ายด้วยฐานห้องเรียน “ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” ชมงานสุดยอดฝีมือจากบ้านพิราบขาวชายแดนใต้และลงมือทำจริงในกิจกรรมงานฝีมือน่ารักๆ จากกลุ่มดอกไม้ยิ้ม และเยี่ยมชมกลุ่มทำงานในพื้นที่


การทำกิจกรรมครั้งนี้หวังเพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจให้เยาวชนในภาคใต้ได้เรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่บ้านของตน และนำมาสู่การสร้างการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน เป็นกิจกรรมที่จุดประกายความสุข ความหวังให้กับเยาวชนสร้างการเปลี่ยนแปลงยังชุมชนและสังคมต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code