เปิดหลักสูตร “พยาบาลนมแม่”

ที่มา : ไทยรัฐ


เปิดหลักสูตร


แฟ้มภาพ


เปิดหลักสูตร "พยาบาลนมแม่" การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย


ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์ ประธานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ ได้เปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลเพื่อผลิต "พยาบาลนมแม่" ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และร่วมมือกับกรมอนามัยกระทรวง สาธารณสุข ผลิต "พยาบาลนมแม่" ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทำหน้าที่ช่วยให้แม่เตรียมพร้อมทั้งกายและใจในการวางแผนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยตัวเองตั้งแต่ตั้งครรภ์ และช่วยแม่ให้นมลูกตั้งแต่ในห้องคลอด ทั้งดูแลแม่อย่างต่อเนื่องจนลูกอายุ 2 ขวบ


และช่วงวิกฤติโควิด-19 ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัยฯ ยังได้จัดอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับแกนนำจากสถานประกอบการต่างๆ เพื่อขยายผลสู่แรงงานหญิงตั้งครรภ์ทั่วประเทศที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์ ผู้สนใจขอรับคำปรึกษาได้ที่โทร.09-5685-0441, 08-1658-5528, 08-6106-8275.


 

Shares:
QR Code :
QR Code